Lokationer

Østrig

Lær mere om Østrig – porten til Østeuropa.

Med placeringen centralt i Europa er Østrig ofte blevet kaldt 'porten til Østen'.  Mange Vesteuropæiske og internationale firmaer har placeret deres centrale og østeuropæiske hovedkontorer her.  Østrig har en veludviklet og social markedsøkonomi med høj levestandard og tætte bånd til andre EU-økonomier, specielt Tyskland.

Østrigs økonomi har haft store fordele af sin indtræden i EU i 1995, introduktionen af Euro i 2002 samt den voksende handelsrelation til specielt Øst- og Sydeuropa.

Østrig er et af de rigeste lande i verden målt på bruttonationalprodukt pr. indbygger, dets stærke økonomiske historie og den høje levestandard.  Berømt for kultur og historie nyder landet stor interesse som turistdestination.  Østrigs tiltrækning som centrum for forretning skyldes landets politiske stabilitet, lav arbejdsløshed og stærke internationale relationer.

Både tysk og engelsk fungerer som forretningssprog, så det nemt at lave forretning i Østrig. Infrastrukturen er førsteklasses med en tidlig liberalisering af energisektoren såvel som solid infrastruktur til vand og telekommunikationstjenester.  Bæredygtighed står højt på dagsordenen med fokus på vedvarende energikilder, biobrændsel, energieffektivitet og meget mere.

  • Wien

    Det største operatør-neutral datacenter af sin slags, centralt ved Wien.