Designed for flexibility, engineered for excellence

Scalability to suit you in our data centres

datacentre

datacentre

Hvad er et datacenter?

Datacentre er bygninger, der er specielt indrettet til at rumme det meste af den ict-infrastruktur, som virksomheder bruger til at understøtte deres forretning.  Det kan være servere eller datalagre, som bruges til at køre applikationer og processer, og som rummer store mængder data og indhold.  Mængden af udstyr er typisk medbestemmende for hvilken løsning, man vælger.  Hvis man har lidt udstyr, kan det installeres i et kabinet eller i et område skærmet som et bur, så det fungerer som et privat aflukket serverrum.  For andre kan det være et dedikeret rum med få eller mange kabinetter afhængig af mængden af udstyr til deres drift.

Lokalet vil typisk have hævet gulv og særlige dedikerede kabelbakker under gulvet eller loftet til at fremføre strøm og datakabler i.  Disse bruges også til kabling mellem kabinetter og udstyr.

Indeklimaet er kontrolleret og styret med hensyn til fx temperatur og luftfugtighed for at sikre de optimale forhold for udstyrets ydeevne og sikring af strøm og datalinjer. Faciliteterne vil typisk inkludere strømforsyning med strømback-up, køleenheder, der blæser kold luft til køling af udstyr og servere, kabling til forbindelser mellem udstyr og internet/datalinjer, samt detektorer som holder øje med røg og vand, brandslukningsanlæg samt adgangskontrol.

Datacentre kan være bygget internt - i virksomhedens egen bygning eller outsourcet – også kaldet colocated – hos en ekstern udbyder.  Outsourcing betyder ikke, at man behøver at slippe kontrollen over sit udstyr – det kan ganske enkelt dreje sig om at leje den rette datacenterplads til ens eget udstyr.