Scalability to suit you

Secure data centre space that flexes with you

datacentre

Hvorfor outsource sit datacenter?

De fleste virksomheder har planer om vækst – men ønsker samtidigt en stram økonomisk styring og kontrol.  Dette arbejde vanskeliggøres af uforudsigeligt økonomisk forretningsklima med stigende regulering, teknologisk udvikling og øgede mængder af kompleks data, som forretningen skal bygges på.

I mødet med disse forandringer søger mange virksomheder en fleksibel og skalérbar løsning til deres ICT infrastruktur, som samtidigt skal være sikker og pålidelig.

Outsourcing af serverrummet/datacentret til en colocation-udbyder vil være den helt rette løsning for en lang række virksomheder.  Ved en  outsourcing bevarer virksomheden kontrollen over sin ict-infrastruktur, samtidigt med at den opnår fordelene ved førsteklasses teknologi, skalérbarhed, sikkerhed samt den tilgængelighed som en sådan løsning kan give. Det giver virksomheden mulighed for at fokusere på kerneforretningen.

Skalérbar kapacitet giver større frihed til ny forretning

Vi lever i en tid, hvor såvel økonomiske, tekniske som regulatoriske krav påvirker forretningens ICT infrastruktur. Derfor oplever mange virksomheder, at de vokser ud af deres infrastruktur, så den pludselig er for lille – eller nogle gange for stor og dermed alt for dyr . Samtidigt er det ganske krævende selv at skulle levere den plads, strøm og køling, som en avanceret infrastruktur kræver.

Ved at vælge en ekstern leverandør af colocation til jeres ict-infrastruktur kan I opnå en fleksibilitet, skalérbarhed og økonomi, som effektivt kan støtte jeres forretningsplaner.

Hold fokus på forretningen

Virksomheder skal drive deres egen innovation og sikre effektivitet for at kunne fastholde konkurrenceevnen og opnå større profitabilitet.

Med colocation hos en ekstern udbyder kan I bevare fokus på jeres kerneforretning uden at tabe kontrollen over jeres data, systemer, processer eller kompetencer.

Styring af risici og regulering

Der er et stigende antal lovkrav og brancheregler, som øger kravene til, hvordan virksomheder gemmer og styrer deres stigende mængder data. Når I bruger en ekstern colocationpartner med et topmoderne og sikkert datacenter, så er I nået langt i forhold til at møde de skiftende krav til  beskyttelse af data.

Professionelle datacentre kan også hjælpe jer med at møde de nye krav til virksomheders bæredygtighed gennem leverance af energieffektiv strøm og køling med et minimum af effekt på miljøet.

Reducér omkostningerne

Som virksomhed mødes man ofte af krav om at minimere kapitalbindinger og reducere driftsomkostninger.

Virksomheder, der vokser, må enten bygge nye datacentre/serverrum eller vælge en ekstern leverandør for at kunne imødegå de stigende krav til kapacitet eller for at etablere redundant plads til vækst. Øgede krav til strøm og køling giver sammen med ønsker til konnektivitet en risiko for højere driftsomkostninger.

Ved at vælge en ekstern leverandør skal I kun betale for den plads, som I bruger, og I kan skalére jeres løsning efter behov. Omkostninger til sikkerhed og datacenterteknologi deler I med de øvrige kunder i datacentret, og omkostninger reduceres i takt med at mere avancerede og energieffektive løsninger, som avanceret strømstyring, implementeres.

Interxion er førende inden for leverance af førsteklasses operatør- og cloud-neutrale datacentre. Vi har 42 datacentre i 13 byer fordelt på 11 europæiske lande, og de er alle udstyret med de mest brugte typer strømforsyninger, strøm-backup, køling, alarmer og systemer mod brand og vandskader samt flere lag af ydre skalsikring til beskyttelse af vores kunders data.

Alle vores datacentre er certificeret efter ISO 27001 og ISO 22301 for beskyttelse af information og sikring af fortsat drift, og vi tilbyder garanteret oppetid på op til 99,999 %.

Læs mere om fordelene ved vores neutrale datacenter her.