Marketplace

Agema

Agema Logo Agema A/S blev grundlagt i Danmark i 2005 med det mål at skabe sikre og tilgængelige IT services.

Rådgivning, forventningsafstemning, projektstyring og forretningsdokumentation er for Agema de vigtige faktorer til succesfuld serviceimplementering. Her hjælpes kunder med at evaluere, tilpasse og udnytte IT-services på bedst mulig vis.

Agema rådgiver især omkring IT-services, IT-økonomi og tilgængelighed (uafbrudt drift og sikkerhed) og hjælper også med at beskytte forretningen mod nedbrud og datatyveri.

RÅDGIVNING OG SUPPORT
Funktionalitet og tilgængelighed ligger i flere niveauer - herunder netværk, platforme, applikationer og processerne omkring.

Det kræver viden og solide rutiner at sikre sin forretning. Denne viden besidder Agema via sine kompetente konsulenter med stor erfaring inden for feltet.

www.agema.dk