Marketplace

SEC DataCom

SEC DataCom BYGGER BRO MELLEM IT-AFDELINGER OG FORHANDLERE

I 20 år har SEC DataCom succesfuldt bygget bro mellem IT-afdelingers behov og forhandlers kompetencer, for derigennem at skabe merværdi for både slutkunder og forhandler.

SEC DataCom hjælper i stigende omfang danske virksomheders IT-afdelinger med uddannelse, kompetenceudvikling, specialistviden samt demo- og testfaciliteter.

IT-SECURITY, STORAGE OG COMMUNICATIONS

SEC DataComs mission er at være den foretrukne værdi- og vidensbaserede distributør af løsninger og produkter inden for IT-security, storage og communications.

Virksomheden lægger vægt på leverandører, der integrerer på åbne standarder, og ser sig selv som limen, der binder dem sammen. Herved udnyttes synergien til at skabe alsidige løsninger – alt efter kundens behov.

www.secdatacom.dk