Locaties

Nederland

Lees meer over Nederland, de ‘Digital Gateway tot Europa’ met state-of-the-art digitale telecomnetwerken en de grootste concentratie internetverbindingen

Nederland wordt om meerdere redenen de ‘Digital Gateway tot Europa’ genoemd. Het is een ideale locatie om pan-Europese activiteiten te ontplooien, met hoogopgeleide kenniswerkers en een infrastructuur waarmee klanten in heel Europa kunnen worden bereikt.

De strategische ligging van Nederland, een regering die ondernemerschap stimuleert, de gunstige belastingwetgeving en een hoog opgeleide beroepsbevolking maken Nederland tot een land van waaruit u gemakkelijk en kosteneffectief uw bedrijfsactiviteiten in Europa kunt opstarten en uitbreiden.

De Nederlandse transportinfrastructuur omvat onder meer de internationale luchthaven Schiphol, uitstekende weg-, water- en spoorwegverbindingen en de grootste Europese haven, namelijk Rotterdam.

Nederland staat eveneens te boek als ‘Information Gateway tot Europa’. Het land behoort tot de top van EU-landen als het gaat om de snelheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van zijn kabelinfrastructuur en zijn hoogwaardige digitale telecomnetwerk. Nederland investeert bijna één procent van het Bruto Binnenlands Product in zijn telecom- en technologie-infrastructuur en loopt daarmee voorop in Europa. Doordat een groeiend aantal aanbieders zich sterk maakt voor tariefverlagingen, kan Nederland bovendien steeds beter de concurrentie met andere landen aangaan op kostengebied.

Het grootste internetknooppunt van Europa bevindt zich in Nederland. De regering heeft het internetgebruik altijd proactief gestimuleerd, waardoor het internetgebruik Nederland één van de grootste in Europa is.

Een groot deel van de Nederlandse bevolking is meertalig en velen hebben een uitstekende beheersing van het Engels. De Nederlandse beroepsbevolking laat zich verder kenmerken door een sterk arbeidsethos, een hoog opleidingsniveau en een grote flexibiliteit om zich aan te passen aan de voortdurend veranderende marktomstandigheden en
-ontwikkelingen.

Nederland scoort eveneens goed op het gebied van energie-, water- en gasinfrastructuur, telecommunicatienetwerken en de betrouwbaarheid hiervan.

  • Amsterdam

    In onze carrier- en cloud-neutrale datacenters in Amsterdam vindt u communities of interest die zijn toegespitst op de financiële dienstverleningssector, cloud-dienstverlening en digitale media.