Locaties

Zwitserland

Lees meer over Zwitserland – gelegen in het hart van Europa en met één van de sterkste economieën ter wereld

Gelegen in het hart van Europa is Zwitserland een belangrijk communicatie- en transportknooppunt. Met onder meer Frankrijk, Duitsland en Italië als buurlanden, grenst het aan drie van de vier grootste afzetmarkten van Europa. Hiermee is Zwitserland, en Zürich in het bijzonder, een ideale vestigingslocatie voor uw bedrijf.

Zwitserland heeft één van de sterkste economieën ter wereld. Het heeft een zeer hoog welvaartsniveau en wordt geroemd voor zijn vermogen om gevrijwaard te blijven van economische crisissen. Zwitserland dankt zijn aantrekkingskracht op zakelijk gebied voornamelijk aan de politieke stabiliteit, de sterke internationale betrekkingen, het gunstige belastingklimaat en zijn concurrerend vermogen.

Met Engels als voertaal en vier andere talen die door het merendeel van de bevolking worden gesproken, is Zwitserland een land waar het gemakkelijk zakendoen is. Dit wordt nog eens versterkt door het handelsverdrag dat het land heeft met de EU. Meer dan de helft van deZwitserse energie is afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Hiermee kan het land bogen op een van de beste milieustatistieken in de Westerse wereld.
  • Zürich

    Ons carrier- en cloud-neutrale datacenter in de buurt van Zürich is ISO 27001- en ISO 22301-gecertificeerd.