Låt din IT-verksamhet växa

Bli en del av Interxion Marketplace

Interxion Marketplace

For leverantörer

Skapa nya intäktsmöjligheter
Interxions marknadsplats erbjuder IT-leverantörer möjlighet att marknadsföra sina tjänster till de 1 500 potentiella kunder som finns i Interxions över 30 datacenter. Genom ett samarbete med Interxion kan nya affärsmöjligheter skapas över hela Europa.

Tjänsteleverantörer med närvaro i våra datacenter erbjuder vanligtvis tjänster för konnektivitet, drift av infrastruktur och applikationer, rådgivning och branschspecifika lösningar.

Vi arbetar aktivt med att utveckla marknadsplatsen och hjälpa våra kunder att utveckla värdefulla affärsrelationer. Vår affärsmodell innebär att vi är 100% neutrala och inte konkurrerar med våra kunder.

För leverantörer är Interxions moln- och operatörsneutrala datacenter dessutom en ytterst säker colocation plattform med tillgång till fler än 500 operatörer och 20 knutpunkter för Internet.

Fördelar
Genom att vara en del av vår marknadsplats kan verksamheten utvecklas:

  • Marknadsför era tjänster mot fler än 1 500 potentiella kunder
  • Få tillgång till en pan-europeisk försäljningskanal
  • I takt med marknadsplatsen växer, växer dina möjligheter