Interxion Marketplace

Marketplace Spotlight

Vart och ett av Interxions datacenter har sin egen unika blandning av köpare och leverantörer av IT-tjänster, vilket skapar en marknadsplats som ömsesidigt skapar fördelaktig verksamhetsnytta. Men vilka tjänster är det egentligen som levereras från datacentret? Och hur kan man använda denna digitala marknadsplats? På denna sida kan du se några exempel på vilka unika lösningar som understöds av datacentret.