Interxion Marketplace

Upptäck värdet av ett neutralt datacenter

Interxion Marketplace

Vad är Interxions Marketplace?

I den digitala nätverksekonomin ligger värdet av ett datacenter inte enbart i den tekniska expertisen och konnektiviteten med omvärlden. Det ligger även i att kunna handla, integrera och byta tjänster med de kunder, leverantörer och samarbetspartners som finns i datacentret och som bägge parter kan dra nytta av.

Datacentret som marknadsplats
Vart och ett av våra 13 datacentercampus runt om i Europa huserar hundratals organisationer med verksamhet inom olika områden och tjänsteleverantörer som erbjuder konnektivitet, drift av infrastruktur och applikationer samt olika typer av branschspecifika tjänster.

Varje datacenter har sin egen unika blandning av köpare och leverantörer av IT-tjänster, vilket skapar en marknadsplats som skapar ömsesidig nytta och affärsmöjligheter.

Interxion Marketplace förser verksamheter med den valfrihet och flexibilitet som krävs i en snabbföränderlig värld. IT-ansvariga från stora och små organisationer kan välja mellan olika leverantörer av IT- och kommunikationstjänster och anpassa detta utifrån skiftande behov. Det gör det även möjligt att minska omkostnader, implementera multi-sourcing strategier och framtidsäkra sin IT-leverans.

Samtidigt ger Interxion Marketplace IT-leverantörer en möjlighet att marknadsföra och leverera sina tjänster till fler än 1 300 potentiella kunder som finns i våra datacenter.

En neutral plattform
Genom att fokusera på vårt kärnerbjudande, co-location, garanterar vi att Interxion Marketplace är en neutral plattform fristående från kunderna i vårt datacenter. Vi konkurrerar inte med våra kunder och har inte några IT-tjänster som en del av vår egen produktportfölj. Vår roll är att underlätta och facilitera mötet mellan kund och leverantör av tjänster i eller genom våra datacenter. Interxion drar inga verksamhetsmässiga fördelar genom att våra kunder handlar med varandra, vi gör endast våra kunder uppmärksamma på att möjligheten finns.

Vi hjälper våra kunder att dra fördel av samarbetspartners som är en del av Interxion Marketplace och arbetar för att förstå vilket behov våra kunder har som kan lösas direkt i datacentret. Detta, menar vi, är ett exempel på vad som gör oss unika.