Koncernledning

Adriaan Oosthoek - Senior Vice President IT and Operations Support

Adriaan Oosthoek

Senior Vice President IT and Operations Support

Adriaan har sedan lång tid tillbaka haft ledande roller på företag inom IT och Telecom-industrin.

Tidigare var Adriaan ansvarig för Interxions verksamhet i UK. Innan Adriaan kom till Interxion var han Executive Vice President på Colt där han ansvarade över deras datacenters globala footprint. Innan dess var han verksam hos TelecityGroup i 11 år. Under 7 av dessa år var Adriaan Managing Director för UK och Irland. Innan Adriaans tid i UK, ansvarade han för den Holländska driften för datacenteroperatören Redbus Interhouse. Han var grundare och Managing Director till de Holländska dotterbolaget till Teles AG.

Adriaan har studerat informationsvetenskap vid University of Applied Sciences i Haag. Han är även certifierad inom marknadsföring, NIMA A och NIMA B, från Netherlands Institute of Marketing.

Adrian är styrelseordförande i Governos of the Data Centre Alliance, en Europeisk branschförening för datacenter-industrin.