Platser

Irland

Dublin

Våra operatörs- och molnneutrala datacenter i Dublin.

Våra operatörs- och molnneutrala datacenter i Dublin erbjuder den senaste säkra skalningsbara infrastrukturen för affärskritiska IT-system med en rad olika konnektivitetslösningar. Vi erbjuder 3 500 nybyggda kvadratmeter fördelat på två fullt utrustade datacenter.

Datacentren fungerar också som ett nätverk för företag inom finans, molnlösningar och digital media. De är en bra plats som ger en mycket kostnadseffektiv lösning och som kan innebära nya möjligheter att skapa nya intäkter.

Våra datacenter ligger också bra till geografiskt, bara 8 km från Dublins centrum och 25 km från flygplatsen.

Konnektivitet

 • Vår växande grupp av operatörer, Internetleverantörer, Internetknutpunkter och andra konnektivitetspartners innebär lägre kostnader för nätaccess och höjd prestanda
 • Vi erbjuder access till 39 operatörer och Internetleverantörer med direkt access till Internetknutpunkten INEX
 • Vi har dubbla fiberingångar och SLA-baserade cross connects 

Elkraft

Vi erbjuder övervakade kraftsanslutningar som medger att ytterligare utrustning kan kopplas in utan avbrott. Här finns bland annat:

 • Redundant kraftnätanslutning
 • 2N UPS-redundans
 • N+1 backup-generatorer som klarar 72 timmars drift vid full kapacitet
 • Högeffetskonfiguration
 • Multipla växel- och likströmsspänningar
 • SLA:er för 99,999 % tillgänglighet för elkraft 

Säkerhet

 • Våra byggnader har normalt fem lager av fysiskt skydd
 • Vi har utbildad säkerhetspersonal på plats dygnet runt
 • Vi är certifierade enligt ISO och BS för styrsystem inom informationssäkerhet 

Kontrollerad miljö

 • All vår infrastruktur inom anläggningen är klimatövervakad dygnet runt
 • Vi har brandklassade väggar, känsliga rökdetektorer, direktkoppling till brandförsvaret och automatiska gasbaserade brandskyddssystem
 • Vi erbjuder SLA:er för temperatur och luftfuktighet enligt ASHRAE-rekommendationerna och hela anläggningen är övervakad dygnet runt 

Energieffektivitet

 • Vi anstränger oss särskilt för att använda hållbara energilösningar som frikyla och kylning med grundvatten samt tillvaratar överskottsvärmen
 • Kontinuerlig övervakning av miljön hjälper oss att bli ännu effektivare
 • Vi använder oss av en modulär arkitektur för att optimera elanvändningen och driver anläggningen enligt mycket strikta kriterier 

Interxion Irland

Unit 24, Hume Avenue
Park West Business Park, Dublin 12
Ireland

Main: +353 1 434 4900

Ytterligare resurser

Skriv ut sidan Utskriftsvänlig version