Platser

Nederländerna

Läs mer om Nederländerna – porten till Europa med förstklassiga digitala telekomnät och Europas största Internetknutpunkt.

Det finns många skäl till att Nederländerna kallas porten till Europa. Det ligger mycket strategiskt för paneuropeiska verksamheter, erbjuder högt kvalificerad arbetskraft samt en mycket bra infrastruktur som redo att hjälpa företag nå sina europeiska kunder.

Nederländernas geografiska placering, det företagsvänliga klimatet, skattelagarna och arbetskraften gör sammantaget att det är enkelt och kostnadseffektivt att etablera ett företag här för att expandera verksamheten till övriga Europa.

Transportinfrastrukturen innefattar den internationella storflygplatsen Schipol och utmärkta motorvägs- och järnvägsförbindelser till alla delar av Europa. I Rotterdam finns också världens största hamn.

Nederländerna ses även som informationsnätens port till Europa. Såväl kabelnäten som de digitala telenäten i Nederländerna rankas bland de bästa inom EU med avseende på hastighet, kvalitet och pålitlighet. I Nederländerna investeras knappt en procent av BNP i telekommunikation och teknisk infrastruktur vilket gör landet till ledande i Europa inom tekniska investeringar. Dessutom hjälper ett ökande antal leverantörer till att stadigt sänka tarifferna vilket ytterligare ökar konkurrenskraften.

Europas största Internetknutpunkt finns i Nederländerna. Regeringen har aktivt stimulerat Internetanvändning och sett till att landet är bland de ledande när det gäller Internet-access.

En hög andel av holländarna är flerspråkiga och många är duktiga på engelska. Arbetskraften är välutbildad och högt motiverad vilket gör den flexibel och mottaglig för ständigt förändrade marknadsförutsättningar och trender.

Nederländerna rankas högt i jämförelser av energiinfrastruktur, dricksvattentillgång, transporter, gasinfrastruktur och telekomnät.

  • Amsterdam

    Vårt operatörs- och molnneutrala datacenter i Amsterdam