Platser

Österrike

Läs mer om Österrike – porten till Östeuropa

I Europas mitt är Österrike porten till Öst. Många västeuropeiska internationella företag har sina huvudkontor för Central- och Östeuropa här. Österrike har en väl utvecklad social marknadsekonomi med hög levnadsstandard och starka band till andra EU-ekonomier, särskilt Tyskland.

Österrikes ekonomi har tydligt gynnats av medlemskapet I EU 1995, och införandet av euron 2002 samt de växande affärsförbindelserna, i synnerhet med Central-, Öst- och Sydeuropa.

Österrike är ett av världen rikaste länder sett till BNP per capita. Ekonomin är stark och levnadsstandarden hög. Landet är berömt för sin kultur och historia och rankas högt bland populära turistmål. Dess styrka som affärscentrum beror till stor del på den stabila politiska miljön, den låga arbetslösheten och de starka internationella banden.

Med både tyska och engelska är det lätt att göra affärer i Österrike. Infrastrukturen är förstklassig på grund av den fria energimarknaden, stabil vattentillgång och bra kommunikationstjänster. Hållbarhet står högt på nationella agendan med fokus på bland annat förnyelsebar energi, biobränslen och energieffektivitet.

  • Wien

    Vårt operatörs- och molnneutrala datacenter i Wien