Platser

Schweiz

Läs mer om Schweiz – mitt i Europas hjärta och med en av världens starkaste ekonomier.

Mitt i Europas hjärta är Schweiz ett kommunikations- och transportnav mellan Nord och Syd, Öst och Väst. Grannländerna Frankrike, Tyskland, Österrike och Italien inkluderar tre av Europas fyra största marknader vilket gör Schweiz i allmänhet och Zürich i synnerhet till en ideal plats för ert företag.

Landet har en av världens starkaste ekonomier och är känt för sitt välstånd, framgång och motståndskraft mot kriser. Schweiz attraktivitet som ett affärscentrum beror till stor del på den politiska stabiliteten, starka internationella band, en måttlig skattebörda och sitt rykte som konkurrenskraftigt.

Med engelska som främsta affärsspråk och fyra andra språk som talas av många är Schweiz ett land som det är lätt att göra affärer med. Landet drar också nytta av sitt långtgående handelssamarbete med EU.

Schweiz ligger även bland de främsta i den utvecklade världen ur en miljöaspekt med mer än hälften av sin energi från förnyelsebara källor.

  • Zürich

    Vårt operatörs- och molnneutrala datacenter i Zürich