Platser

Spanien

Läs mer om Spanien – Internationellt ledande inom utveckling av förnyelsebar energi ur ett industriellt och teknologiskt perspektiv.

Spanien har en unik strategisk position som internationellt affärscentrum med tillgång till en potentiell marknad på 1,25 miljarder konsumenter i Europa, Latinamerika och Nordafrika.

Tack vare en väl utvecklad infrastruktur och goda kommunikationsnät ligger Spanien bland de främsta vad gäller anslutningar på land, till sjöss och i luften, både inom landet och mot andra länder.

Spaniens infrastruktur tillhör Europas främsta både vad gäller kvalitet och utbyggnad tack vare det största investeringsprogram som gjorts i Europa på senare tid på totalt 250 miljarder euro för en infrastrukturplan som sträcker sig mellan 2005 och 2020.

IT-sektorn har haft en stark utveckling i Spanien de senaste åren och landets ställning bland de fem främsta på den europeiska marknaden har stärkts.

Investeringar och innovationstakten har dubblerats sett över de senaste sex åren. Nära 40 procent av privata investeringar i forskning och utveckling i Spanien görs inom IT.

Spanien är internationellt ledande inom utveckling av förnyelsebar energi ur ett industriellt och teknologiskt perspektiv. Spanien är världens största producent av solenergi och jordvärme. Spanien är världens näst största producent av energi från solceller och fjärde största producent av vindkraft som täckte 16,4 procent av elbehovet 2010

  • Madrid

    Interxions datacenter i Spanien ligger strategiskt placerat i Madrid vid en telenätsknutpunkt och med god elförsörjning.