Cloudscape- en sammanställning av de svenska och nordiska molnleverantörerna

Vilka svenska molnleverantörer finns det? Hur ser fördelningen av SaaS, PaaS och IaaS leverantörer ut i Sverige i förhållande till de övriga nordiska länderna?

Interxion, som är ledande inom operatörs- och molnneutrala colocation-datacenter i Europa, gav undersökningsföretaget The METISfiles i uppdrag att kartlägga den nordiska cloud-marknaden.

Resultatet blev en överblicksbild innehållande 575 nordiska molnleverantörer, som du kan ladda ner i en översikt.

Se överblicksbilden av den svenska cloud-marknaden här

År 2009 lanserade vi våra molntjänster för infrastruktur på företagsmarknaden. Då fanns det ett tiotal företag i Sverige som efterfrågade denna typ av tjänst. Idag, år 2015 tittar alla på cloud-marknaden. Det är trots det många företag som ännu inte valt att outsourca sin infrastruktur, vilket betyder att det finns en stor potential inom cloud-marknaden” Säger Johan Christenson, CEO, City Networks
  • Cloudscape ger en ögonblicksbild av den svenska marknaden för SaaS, PaaS och IaaS. Även om vi eftersträvar att skapa en komplett bild så är detta ett landskap i snabb förändring.
  • Vi kommer regelbundet att publicera uppdaterade versioner baserade på vår växande databas.
  • Endast företag med en tydlig B2B-inriktning och med huvudkontor i Sverige kan ingå i den svenska sammanställningen. Företag som endast agerar som återförsäljare kommer inte att inkluderas. Samma avgränsning gäller för de övriga nordiska ländernas cloudscape.
  • Vi ser fram emot er reaktioner på Cloudscape och att få höra ifrån svenska cloud-leverantörer som vill vara med i kommande sammanställningar.

Läs vår bloggserie om cloudscape

Fyll i formuläret för att ladda ner en komplett översikt av de 4 nordiska ländernas cloud-marknad

Fill out my online form.