Platser

Tyskland

Läs mer om Tyskland – Europas största ekonomi och en nyckelspelare för internationell konnektivitet, kommunikation och logistik.

Som en av Europas starkaste ekonomier har Tyskland varit drivande i skapandet av en allt mer globaliserad marknad. Tyskland har en omtalat stark ekonomi, politisk stabilitet och ett väl fungerande juridiskt system. Detta ger investerare den trygghet de behöver för sina investeringsbeslut. Social, ekonomisk och politisk stabilitet skapar en stabil grund för alla slags affärsprojekt.

Tyskland är centralt placerat i Europa, det gränsar till nio andra EU-länder och utgör Europas enskilt största ekonomi. Detta sammantaget gör landet till ett center för konnektivitet, kommunikationer och logistik.

Tyskland är känt för sin välutvecklade infrastruktur och sitt kunnande. Tack vare det centrala läget i Europa är det en naturlig plats för internationell handel. Dessutom finns här en förstklassig digital infrastruktur med koppar fiber och mobila nät som gör att företag enkelt kan vara uppkopplade mot sina partners runtom i världen.

Landet har blivit ett centralt nav för den internationella datatrafiken och en föregångare inom hållbarhet. Fokus här ligger på anpassning till energieffektiva lösningar, förnyelsebar energi, biobränslen och minskning av CO2-utsläpp samt utveckling av miljöteknik.

  • Frankfurt

    Våra operatörs- och molnneutrala datacenter i Frankfurt
  • Düsseldorf

    Vårt operatörsneutrala datacenter i Düsseldorf