Cloudvågen kommer inom de närmaste tre åren

Blogg

Kategorier

Vår senaste undersökning av mer än 400 cloud- och hostingleverantörer visar att de som svarat förväntar sig att en betydligt större andel av deras intäkter kommer från cloudtjänster år 2015.

  • Som figuren visar så anser 56 procent av de som deltagit i undersökningen att 40 till 100 procent av deras intäkter kommer att komma från cloudtjänster år 2015. Detta representerar en tillväxt på 93% från 2012.
  • Denna trend är ännu tydligare i Norden, där 59 procent förväntar sig att 40 – 100 procent av deras omsättning kommer från cloudtjänster år 2015.
  • De som menar att intäkter från cloud kommer att stiga till mellan 60 och 100 procent år 2015 växer i Norden från 32 procent 2012 till 42 procent 2015.


De ökade intäkterna från cloud-tjänster som förväntas kan förklaras av det intresse som cloud- och hostingleverantörer upplever från kunder som migrerar alltmer av sin IT. Detta ökar inte bara cloud- och hostingmarkanden i sig, utan även cloud-tjänsternas andel av den totala marknaden.

För mer kunskap om dessa trender, läs vårt whitepaper "The Evolution of the European Cloud Market"

Download "Utvecklingen av den europeiska marknaden för molntjänster" (PDF 223KB)