Närhetens styrka

Datacenter där finansbranschen finns

Branscher

Finansiella tjänster

Hur finansbranschen kan vända förändring till en fördel 

Osäkerhet och regelverksförändringar kännetecknar dagens finansbransch. Det politiska och ekonomiska landskapet innebär utmaningar som blir allt mer komplexa genom liberaliseringar och ökad globalisering. Stora datamängder blir en faktor för finansbranschen att räkna med då investmentbanker hanterar sina risker i realtid och banker och försäkringsbolag försöker att dra nytta av den ökande mängden kunddata de har tillgång till för att skräddarsy tjänster. Dessutom ökar kapitaliseringskraven och regleringen för säkerhet och dataskydd blir allt mer stringent. Att hålla sig konkurrenskraftig har aldrig varit tuffare.

Trycket från dessa krav gör att företag måste vara snabbfotade och skapa flexibla, skalbara och kostnadseffektiva lösningar för sin IT-infrastruktur.

Att uppnå den skalbarhet som krävs med ett eget datacenter kräver stora investeringar och höga driftskostnader utan att det är en del av kärnverksamheten. Våra datacenter erbjuder ett alternativ med hög säkerhet för era system och data i en modern anläggning i hjärtat av Europas finansmarknader vilket gör att det snabbt för er att anpassa er verksamhet efter ändrade förutsättningar.

  • Bättre uppkoppling: Närhet till kunder, partners och över 600 konnektivitetsleverantörer och 21 Internetknutpunkter.
  • Hög prestanda och pålitlighet: Korta latency-tider, höghastighetsanslutningar och en väl underhållen robust och säker miljö som stöds av SLA:er på upp till 99,999 % för tillgänglighet. 
  • Kostnadseffektivt: Lösningar som kan skalas upp när verksamheten växer så att ni bara betalar för det utrymme ni verkligen behöver. Tack vare ett stort utbud av operatörer och molntjänsteleverantörer finns det många olika prisupplägg att välja mellan.