Ett tryggt hem för era IT-system

Branschledande säkerhet och pålitlighet

Branscher

Bankverksamhet

Hur banker kan öka datasäkerheten och leva upp till höjda krav

Banker upplever ett tufft ekonomiskt och politiskt klimat och ett snabbföränderligt regelverk. Konsumentförtroendet är lågt samtidigt som man måste hantera konkurrens från nya aktörer. Kraven från G20-länderna tvingar banker att öka kapitaliseringsgraden och samtidigt investera i IT-infrastruktur för att klara höjda krav på dataskydd och business continuity. Att agera snabbt kommer att vara avgörande för de europeiska banker som nu står inför dessa utmaningar.

Samtidigt som teknikutvecklingen går framåt och man får en möjlighet att öka sin konkurrenskraft möter man också ny konkurrens när analys av stora mängder data har ett stort affärsvärde som kan hanteras med hög prestanda och kraften från molntjänster. 

För IT-infrastrukturen står det klart att kostnadseffektivitet, flexibilitet, skalbarhet och säkerhet fortsatt kommer att vara viktiga värden. Med moderna datacenter i 13 städer i 11 europeiska länder kan vi erbjuda en pålitlig och säker IT-miljö som krävs för att vara snabbfotad och behålla datasäkerheten. Våra anläggningar är byggda för att husera högeffektskonfigurationer och klara höga prestandakrav och superdatormiljöer, dessutom ligger de nära de stora finanscentren.

Vi erbjuder en skalbar lösning som hjälper er att hålla jämna steg med behoven och eftersom ni inte behöver binda kapital är det enklare att anpassa driftskostnaden efter era verkliga behov. Vi sköter utrymmen, kraftförsörjning och kylning för er utrustning så att ni kan koncentrera er på systemen och processerna som stödjer er verksamhet.

Våra datacenter erbjuder direkta cross-connection-möjligheter till en lång rad potentiella konnektivitets- och affärspartners. Vår operatörs- och molnneutrala status innebär att ni har ett brett utbud och flexibilitet för att lösa era konnektivitet vilket kan leda till lägre nätkostnader.

Våra anläggningar erbjuder pålitlighet och säkerhet långt över vad som är branschstandard. Varje enskilt datacenter har ett heltäckande utbud av lösningar för konnektivitet, kraftförsörjning, kylning, backup, brand- och översvämningsskydd och säkerhet på flera nivåer för att skydda er data.

Våra byggnader har en hög fysisk säkerhet och är bevakade mot inkräktare. Vi övervakar vår infrastruktur för att säkerställa att den lever upp till de krav på support ni kan önska och bidrar till er förmåga att leva upp till strängare regelkrav. Detta stöds av SLA:er för tillgänglighet på upp till 99,999 %. Alla ledningssystem för datasäkerhet och business continuity är certifierade enligt ISO 27001 och ISO 22301.

Kontakta oss så kan vi berätta mer om hur vi kan stå till tjänst.