Skalbarhet för att passa era behov

Säkra datacenter som följer era behov

Branscher

Försäkringsbranschen

Utmaningar för försäkringsbranschen

Svängningar i det ekonomiska och politiska klimatet som resulterat i G20-ländernas striktare regelverk sätter press på Europas försäkringsbolag. Försäkringsmarknaden börjar mättas, i synnerhet i Västeuropa och tillväxten är långsam. Samtidigt ökar kraven från konsumenter att få tillgång till all information överallt, närsomhelst via vilken kanal som helst.

Med så stora förändringar är det svårt att planera långsiktigt för alla slags investeringar, i synnerhet IT-infrastruktur. Hur kan man väga upp fördelarna med virtualisering och molntjänster, och hur anpassar man sin verksamhet får kontroll på kostnaderna?

Vi menar att flexibilitet är en stor del av lösningen. Det ger den skalbarhet ni behöver för att hantera ändrade behov och det ger möjlighet att ta vara på möjligheter allt eftersom ni ser dem.

De 42 datacenter vi driver i 13 städer i 11 länder över hela Europa är byggda efter mycket strikta krav för att leva upp till era önskemål och hjälpa er att vara branschledande. Datacentren erbjuder hög pålitlighet och en säker miljö för era verksamhetskritiska system och känslig data. Vårt erbjudande stöds av långtgående SLA: er på 99,999 % för tillgänglighet. Ledningssystem för informationssäkerhet och business continuity är certifierade enligt ISO 27001 och ISO 22301.

Vi erbjuder en skalbar lösning som hjälper er att möta efterfrågan och ni slipper binda kapital och kan enklare anpassa driftskostnaderna efter verkliga behov. Vi driver och övervakar utrustningen, sköter kraftförsörjning och kylning så att ni kan fokusera på de system och processer som är en del av er kärnverksamhet.

Våra datacenter erbjuder direkt koppling till ett utbud på över 600 nättjänsteleverantörer som gör att ni kan höja prestandan på era applikationer samtidigt som kommunikcationskostnaderna hålls låga. Våra datacenter är förberedda för högeffektskonfigurationer och klarar kraven som ställs för superdatormiljöer.

Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa er.