Hitta nya intäktsmöjligheter

Nå enkelt alla i branschen

Branscher

Kapitalmarknader

Hur kapitalmarknadsaktörer kan hitta nya intäktskällor

Avregleringen av europeiska finansmarknader och ökningen av robothandel har sedan 2007 drivit efterfrågan på proximity hosting.

Kapitalmarknadens aktörer behöver förkorta latency-tiderna till sina handelssystem för att hålla sig konkurrenskraftiga och minska riskerna. Samtidigt behöver de ta till sig möjligheterna med högeffektsberäkningar, att hantera stora datamängder, molnlösningar och även försäkra sig om att man följer standarder och regelverk för säkerhet och business continuity; allt utan att investera för mycket.

Våra datacenter erbjuder en lösning på dessa utmaningar. Vid våra datacenter finns över 200 kapitalmarknadsaktörer, internetleverantörer, finansnätverk och följande handelsplatser:

  • Burgundy, Equiduct, NGX, Plus Markets, Quote MTF och flera dark pools, liksom BATS Chi-X Europe, Bolsa de Madrid, Liffe, London Metal Exchange, Nasdaq OMX, NYSE Euronext, SIX Swiss Exchange.

Denna bredd av möjligheter innebär inte bara att ni kan korta latency-tiderna till många handelsplatser utan också skaffa bättre bandbredd, nya tekniska lösningar och tjänster som er verksamhet behöver.

Ni kan koppla upp er mot handelsplatser och branschens stora aktörer via cross-connects inne i våra anläggningar. För marknader längre bort finns det möjlighet att använda dedikerade fiberanslutningar via internetleverantörer specialiserade mot finansbranschen.

Våra datacenter erbjuder också en mycket pålitlig och säker fysisk plats för era IT-system med överlägsna redundansnivåer som minimerar risker och säkerställer att ni följer branschstandarder. Högeffektskonfigurationer för kraftförsörjning finns som standard vilket möjliggör att ni kan använda bladservrar och superdatorteknik för hög prestanda. Ni får fördelarna av vår branschledande servicekvalitet och SLA:er på hög tillgänglighet samt tillgång till er utrustning dygnet runt året om.

Trading-företag och hedge-fonder

För trading-företag är en snabb anslutning till marknader för kapital, varor, och valutor av yttersta vikt. Våra moderna operatörsneutrala datacenter erbjuder konnektivitet med svarstider på under en millisekund till alla stora europeiska handelsplatser.

Branschens tjänsteleverantörer

Leverantörer av order-routing till finansbranschen, finansiella nätverk, och tekniklösningar får vid våra datacenter tillgång till över 200 marknadsaktörer vilket kan skapa nya intäktsmöjligheter.

Mäklare

Våra datacenter är väl placerade för att ansluta till de ledande handelsplatserna och till andra företag i branschen. Våra centralt placerade anläggningar och närvaron av de stora finansiella nätverken gör Interxions datacenter till en optimal plats för SOR (Smart Order Routing) och DMA (Direct Market Access).

Handelsplatser

En modern och skalbar datacentermiljö är avgörande för börser och andra handelsplatser samt valutahandelsplattformar som vill erbjuda colocation-tjänster till sina medlemmar. Vid våra datacenter finns över 200 företag från finansbranschen och därför är de perfekta anläggningar för handelsplatser att driva sin utrustning från.