Ett framtidssäkert hem för era IT-system

få tillgång till en levande gemenskap av kunder och partners

Branscher

Företagstjänster

Vi hjälper företag att minska kostnader, hantera risker och erbjuder en plattform för tillväxt

Förändring har blivit ett normaltillstånd och förändringstakten ställer mycket stora krav på IT-resurserna. Varje teknikval måste svara upp mot allt högre ställda förväntningar på kostnadskontroll, riskhantering och att det ska vara en framtidssäker och skalbar plattform för tillväxt och innovation.

Vid varje val är det många möjligheter och utmaningar att beakta. Till exempel den ökande tekniska kunskapsnivån och rörligheten hos slutanvändarna med ökad IT-användning där stora datamängder används för omvärldsbevakning. Med ökad IT-användning följer säkerhetsutmaningar där den befintliga IT-infrastrukturen har svårt att hänga med när datamängderna ökar exponentiellt och minskade budgetar gör det nödvändigt att tänka i nya banor för att hitta rätt lösning.

På grund denna komplexitet kan det göra en stor skillnad att ha sina IT-resurser på en plats som erbjuder hög säkerhet, skalbarhet och pålitlighet.

Vårt paneuropeiska nät av datacenter erbjuder en modern miljö till stöd för era affärskritiska processer och tjänster. Vi driver dessa anläggningar långt över vad som kan förväntas enligt branschstandard vilket ger er den prestanda och pålitlighet ni behöver. Vårt europeiska servicecenter fungerar som er kontaktväg för alla förfrågningar och supportönskemål.

Våra 42 datacenter är några av de bäst uppkopplade ni kan hitta. Men fler än 600 operatörer, Internetleverantörer och andra nätleverantörer kan ni välja den leverantör och det pris som fungerar bäst för ert behov.

Vi erbjuder skalbarhet när det handlar om utrymme, elkraft och kylning som kan växa i takt med era behov. Därmed behöver ni bara investera för det aktuella behovet och kan alltid växa senare.

Ni kommer också upptäcka att andra företag i er bransch redan finns bland våra kundgrupper. Genom att finnas vid samma datacenter kan de utbyta data, och nå ökad effektivitet genom samarbete, och dessutom utveckla nya erbjudanden och nå nya kunder.

Oavsett om du behöver en lösning som bättre hanterar dagens situation eller behöver en framtidssäker plattform för tillväxt har vi den bästa datacenterlösningen för er.