The Rise of Hybrid IT

Research by IDG Connect and Interxion

 

Hybrid IT växer fram

Nya förhållningssätt till företagens IT-infrastruktur växer fram. Molntjänster och Hybrid IT har börjat förändra företagens val av datalagring och distributionskanaler. Vi kan se molnplattformarnas era tillta och att företagen anpassar sin IT-struktur därefter.

Företagens anpassning till molntjänster utvecklas i etapper. Först en nutida småskalig där man taktiskt väljer att konsolidera specifika applikationer. I ett andra mer storskaligt skede ser företag över hela plattformar och IT-infrastukturer, detta förväntas inom en femårsperiod.

IT-infrastrukturens olika datalagrings- och distributionskanaler mixas och kombineras allt mer aggressivt av företag. Behovet av det egna datacentret minskar. Colocation, det vill säga datacenter som tjänst, har blivit ett starkt alternativ till det egna datacentret precis som molntjänster har. Även Hybrid IT, kombinationen av molntjänster och datacentret, har blivit väldigt intressant som alternativ.

För att se hur företagen reagerar på trenderna som beskrivs ovan, bad Interxion IDG Connect fråga 625 IT-beslutsfattare i medelstora och stora företag över hela Europa om deras nuvarande IT-infrastruktur och deras framtidsplaner.

Undersökningens resultat:

  • Utvecklingen tenderar att gå mot Hybrid IT
  • Säkerhet och regleringar är huvudorsaken till att inte omforma sin IT-infrastruktur
  • Allt fler överväger PaaS
  • Företag sammankopplar sina molntjänster direkt i datacentret
  • Säkerheten är den största orosfaktorn med molntjänster
  • Molnplattformsleverantörerna är de mest använda strategiska rådgivare inom IT-infrastruktur

Ladda ner rapporten

Läs hela rapporten från Interxion/IDG Connent

Se filmen

Se filmen med resultaten från Interxion/IDG Connect undersökningen

Infographic

Ta del av de grafiska höjdpunkterna i presentationen av Interxion/IDG Connects rapport

Lyssna på webbsändningen

Lyssna på de sammanfattade höjdpunkterna av vårt webinar