Vi täcker in hela Europa

Vi finns där du behöver oss

Branscher

Kommunikation

Vi hjälper operatörer och tjänsteleverantörer att nå längre

Våra datacenter är ideala platser för nättjänsteleverantörer, Internetleverantörer och mobiloperatörer att ha sina system och infrastruktur på för att nå ut i Europa.

Oavsett om ni är en lokal aktör som vill nå en vidare marknad eller någon från Asien, Östeuropa eller USA som vill slå sig in på den Europeiska marknaden är kan våra anläggningar och vår support hjälpa er att hålla kostnaderna låga och snabbt nå ut till marknaden. Det ger er en snabbare avkastning på er investering.

Vi bistår gärna med vår lokalkännedom och vårt tekniska kunnande så att ni snabbt kommer igång på en ny marknad.

Våra 42 moderna datacenter i 11 europeiska länder gör att ni kommer nära era kunder och kan hålla kostnaderna för internationell trafik låga. Vi har satsat på att ha moderna och branschledande anläggningar som vi driver enligt högsta tänkbara branschpraxis så att ni får hög prestanda och god tillförlitlighet.

Vid våra datacenter finns redan över 600 operatörer, Internetleverantörer och knutpunkter. Band dessa finns många ledande operatörer för Ethernet, MPLS och optiska nät. Hos oss finns även 21 Internetknutpunkter och flera leverantörer av IP-transit. Tack vare deras närvaro öppnas många möjligheter till partnerskap och arrangemang för cross-connect som smidigt kan genomföras vilket ger er optimerad routing, kortare latency-tider och lägre kostnader.

Vid våra datacenter finns också ett stort antal leverantörer av molntjänster, finansiella tjänster samt mediaföretag och många storföretag. Närheten till ett sådant stort antal potentiella kunder och partners skapar värdefulla intäktsmöjligheter vilket bidrar till att er investeringskostnad kan betala sig snabbt.