Ett tryggt hem för dina molntjänster

i vårt säkra datacenter

Branscher

Molntjänster

Hur molntjänsteleverantörer kan klara utmaningarna i en dynamisk marknad

Marknaden för molntjänster är i snabb och konstant utveckling vilket gör kampen om marknadsdominans hård. Leverantörer av infrastruktur, plattformar och programvara som tjänst (SaaS) har en tuff match för att ta marknadsandelar.

SaaS-leverantörer har dessutom en utmaning i att hantera driftsprestanda och förstå hur deras tjänster uppträder i olika IT-miljöer.

På Interxion förstår vi de utmaningar som olika leverantörer av molntjänster står inför.

I våra 42 moderna datacenter över hela Europa finns grupper av molntjänsteleverantörer samlade i vad vi kallar molnnav.

I molnnaven finns en hela bredden av hosting-företag, infrastrukturleverantörer, hyper scale-plattformar, programvaruleverantörer och kommunikationsnät. Varje molnnav utgör en perfekt plats för att utveckla molntjänster. De är trygga och pålitliga med inbyggd säkerhet på flera nivåer och utrustade med redundant kraftförsörjning för att stödja högeffektsberäkningar.

Tillgång till fler än 600 konnektivitetspartners inklusive Tier 1-nät, internetleverantörer, och de största distributionsnäten samt Europas stora Internetknutpunkter innebär att ni kan sänka era nätkostnader och säkerställa robusthet i nätet. Närheten till stora affärs- och befolkningscentra gör också att ni kan hålla korta svarstidertill slutanvändarna.

Utöver tillgång till många andra företag i branschen erbjuder Interxions molnnav tillgång till nya potentiella kunder, antigen direkt i datacentret eller som enkelt kan nås via våra konnektivitetspartners.

Läs mer om våra molnnav här.

För programvaru- och tjänsteleverantörer som vill testa sina tjänster och plattformar i en realistisk miljö erbjuder vi också molnlabb.
Dessa molnlabb är miljöer där koncept och scenarier riskfritt kan testas inom våra datacenter för att ni ska vara säkra på att de klarar kraven när de sedan lanseras.
Ni kan under en tid prova molnlabbet gratis vilket minskar era startkostnader och ger er tillgång till branschledande programvaror, system, konnektivitet och möjlighet till colocation. Därmed kan ni helt fokusera på att utveckla era nya molntjänster och korta tiden för lansering.

Läs mer om fördelarna med att testa era applikationer i ett molnlabb.