Utformat för flexibilitet, byggt för högsta klass

Våra datacenter erbjuder skalbarhet som passar er

Datacenter

Datacenter

Vad är ett datacenter?

Ett datacenter är en särskild plats där företag kan ha och driva större delen av sin IT-infrastruktur som de behöver för sin verksamhet. Det kan vara servrar, datalagringsutrustning och applikationsprogramvara. Här kan de även processa och lagra data och innehåll. För vissa företag kan det handla om en enkel bur eller ett rack med utrustning, för andra kan det vara en datahall, ett helt rum, fyllt med utrustning beroende på hur stor verksamheten är. Ett datacenter kan bestå av en eller flera datahallar.

Utrymmet i själva datahallen har i regel ett förhöjt innergolv med kabeldiken för att leda elkraft och de kopplingar som behövs.

Både temperaturen och fuktigheten är kontrollerad för att säkerställa prestanda och säker drift. Normalt finns kraftaggregat, reservkraft, kylning, kablage samt brand- och översvämningsskydd liksom övrig säkerhetsutrustning.

Datacentren kan finnas i företagets egen byggnad eller outsourcad och samlokaliserad med andras utrustning hos en tredje part. Att outsourca behöver inte nödvändigtvis betyda att man släpper kontrollen över sin utrustning. Det kan innebära att man bara hittar en bra plats att ha den på.