Ett tryggt hem för era IT-system

Branschledande säkerhet och pålitlighet

Datacenter

Colocation

Colocation i moderna datacenter

Med övervakning dygnet runt och med underhåll av våra kvalificerade tekniker kan vi erbjuda datacenter av en mycket hög klass med prestanda och pålitlighet i branschens toppskikt. Alla 42 datacenter är byggda och drivs enligt samma modell för att säkerställa konsekvent högkvalitativ upplevelse på alla våra europeiska verksamhetsorter.

Vi erbjuder:

 • Ett stort utbud av kraftförsörjningsalternativ med full backup
 • Kostnadseffektiv kylning
 • Avancerade system för brand- och översvämningsskydd
 • Flerfaldig säkerhet och skydd för er data
 • Alla ledningssystem för informationssäkerhet och katastrofplanering är certifierade enligt ISO 27001 och ISO 22301


För mer information om varje anläggning läs mer på våra sidor för respektive land.

Skåp, burar, sviter och privata rum

Vi har lösningar för alla behov och budgetar med konfigurerbara rackskåp, serverburar, sviter och privata rum.

Oavsett vilken colocation-lösning ni väljer kan ni börja med en mycket liten investering för att skala upp när ni är redo.

Burar och rackskåp erbjuds i en öppen planlösning. Ni erbjuds en viss avsatt golvyta eller rackutrymme där ni kan installera er utrustning i datacentret. Dessa skåp står intill andra kunders skåp för att utnyttja utrymmet optimalt. Varje skåp har sin egen kraftförsörjning från ett distribuerat system. Ni kan installera era egna skåp eller köpa dem från oss.

En bur innebär att ni har ert egna avskilda utrymme inom colocation-anläggningen. Rackskåp kan placeras inuti buren för ytterligare säkerhet. Luftkonditioneringen, brandskyddet och elförsörjningen delas med andra kunder.

Sviter och privata rum innebär ett helt avskilt utrymme och kan anpassas efter era specifika önskemål. En svit liknar en bur såtillvida att den finns inuti en brandskyddad och

luftkonditionerad del av datacentret och är avskild från andra kunders utrustning med en vägg. Elkraft kommer från dedikerade PDU:er och tillträdeskontrollen är också separat för extra robusthet.

Ett privat rum är avskilt från andra kunders utrustning med väggar. Kraftförsörjning från PDU:er, kylning och tillträdeskontroll liksom brandskydd är helt separat för extra robusthet.

Kraftförsörjning

Med ökad elanvändning vid datacenter är tillgången på elkraft en allt viktigare fråga. Vi kan erbjuda expertis för alla aspekter av kraftförsörjning och drift.

Varje datacenter erbjuder:

 • God elkraftstillgång med N+1-backupgeneratorer och 2N UPS för att försäkra maximal tillgänglighet
 • De flesta av våra datacenter har också redundans i anslutningen till kraftnätet
 • Vi har branschens ledande SLA:er med upp till 99,999 % tillgänglighet

Följande valmöjligheter finns vid våra anläggningar (dock kan lagsstiftning innebära viss lokal variation):

 • Växelström i spänningarna 230 och 400 volt med strömstyrka 32 eller 64 ampere
 • Automatsäkringar för 230 V på 16 eller 32 ampere
 • Likström med spänningen 48 volt och automatsäkringar för flera strömstyrkor

Vi kan också erbjuda högeffektskonfiguration för mer krävande tillämpningar.

Kylning för optimerad prestanda

 • All utrustning underhålls och övervakas i en klimatkontrollerad miljö
 • Rumsmedeltemperaturen ligger alltid på 24°C ± 5° och luftfuktigheten på 50 % ± 10 %. Multipla luftkonditioneringsanläggningar säkerställer redundans
 • Vi erbjuder SLA:er för temperatur och luftfuktighet enligt ASHRASE-rekommendationerna och hela anläggningen övervakas dygnet runt
 • Genom att använda teknik för kallkorridorer och frikyla kan vi sänka de sammanlagda kylningskostnaderna med så mycket som 30 %. Det är betydligt mer effektivt än varma serverkorridorer och man undviker att temperaturen stiger lokalt

Säkerhet i flera nivåer

Våra datacenter har normalt fem lager av fysisk säkerhet och är byggda som byggnader i byggnader. Följande funktioner finns på plats för att skydda er data:

 • Utbildade säkerhetsvakter och videoövervakning dygnet runt
 • Larmsystem för samtliga byggnader
 • Identitetskontroll vid in- och utpassering och besökare stäms av mot listor för varje kund
 • Den höga säkerheten innefattar passerkort, biometrisk funktionalitet och låsta dörrslussar
 • Kunder kan även lägga till egna säkerhetsarrangemang i sina egna zoner

Energieffektivitet

 • Vi anstränger oss särskilt för att använda hållbara energilösningar som frikyla, grundvattenkylning och värmeåtervinning
 • För energieffektiv kylning erbjuder våra datacenter system med N+1-konfiguration som minimum, N+1-kylaggregat på taket och frikyla, 2N vattenbaserade kylsystem och anpassade CRAC-enheter på N+1-nivå
 • Kontinuerlig övervakning av miljön hjälper oss att bli ännu effektivare
 • Vi använder oss av en modulär arkitektur för att optimera elanvändningen och driver anläggningen enligt mycket strikta kriterier

Översvämningsskydd

 • System med fuktsensorer finns installerat i alla känsliga områden
 • Översvämningslarm är kopplade direkt till vår europeiska kundtjänst

Brandskydd

 • Alla våra datacenter är utrustade med brandvarnare och gasbaserat brandskydd (INERGEN System) som en första skyddsnivå. Argon, FM-200 eller CEA används vid våra anläggningar (vilken gas som används beror på lokala föreskrifter)
 • Alla byggnader är utrustade med CO2-brandsläckare enligt de föreskrifter som gäller lokalt
 • Som ytterligare brandskydd har vi larmsystem som mycket tidigt kan upptäcka brand, så kallade VESDA-system. Skulle en brand trots allt uppstå har vi direktlarm till brandförsvaret
 • Alla anläggningar har brandklassade väggar

Kablage för elkraft och data

 • Elkablarna är dragna under upphöjda antistatiska datagolv
 • Datakablar är i regel dragna på kabelstegar men kan också ligga under golvet och är i alla lägen separerade från elkablarna
 • Vi kan erbjuda en sammanhållen tjänst för kabeldragning och övervaka er installationspersonals arbete för att garantera kvalitet och flexibilitet

Kontors- och lagerutrymme

 • Vi kan erbjuda en tom yta eller en nyckelfärdig lösning beroende på vad ni efterfrågar. Vi kan också erbjuda konferensrum
 • Kontorsrum kan möbleras med skrivbord, stolar och hyllor enligt era önskemål. Telefon och el finns också
 • De flesta av våra datacenter har även lagerutrymme för tillfällig lagring av utrustning

Övervakning av anläggningarna

 • All relevant utrustning för datacentren som kylutrustning, elsystem och brandskydd övervakas dygnet runt
 • Alla indikationer kontrolleras och det finns en förberedelse för att agera på varje tänkbar händelse 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan året om