Rätt konnektivitet för ert företag

Anslut till de operatörer, Internetknutpunkter och innehållsdistributionsnät ni behöver

Datacenter

Konnektivitet

Snabb access och ett brett konnektivitetsurval

Som ett colocation-företag vet vi att det är avgörande för våra kunder att enkelt nå ett stort urval av flexibla, pålitliga och säkra konnektivitetsleverantörer. Eftersom vi är operatörsneutrala erbjuder vi tillgång till fler än 600 operatörer, Internetleverantörer och IP-knutpunktsleverantörer som redan finns i våra datacenter. Vi har också 21 av Europas ledande Internetknutpunkter i våra lokaler, till exempel LINX, DE-CIX och AMS-IX.

Affärsmässiga fördelar

Den stora bredden av konnektivitetsleverantörer som redan finns på plats i våra datacenter möjliggör för er att förhandla fram konkurrenskraftiga priser och sänka kostnaderna. Ni kan också dra nytta av att snabbt komma ut på marknaden. Ni kommer att finna sammanslutningar av potentiella kunder som redan finns på samma datacenter vilket ger ytterligare möjlighet att räkna hem investeringen

Cross Connect Service

Våra erfarna tekniker kan installera och sköta driften av era säkra fiber-, koppar- eller UTP-anslutningar. Vår Cross Connect-tjänst är tillgänglig vid alla våra datacenter och stöds med SLA:er för både implementering och hur lång tid det i genomsnitt får vara för en åtgärd.
All interkonnektivitet går via en central plats på varje datacenter, ett så kallat Meet-Me-rum. Det gör att våra kunder kan utbyta data och trafik med ett minimum av fördröjning. Dessa platser har en hög säkerhetsnivå och ett rigoröst ordnat och övervakat kablage