Datacenter

Vad är ett moln- och operatörsneutralt datacenter?

En fullständigt neutral datacenterleverantör är oavhängig från de individuella verksamheter som finns i datacentret, konkurrerar inte med dessa på något sätt och erbjuder inga tjänster utöver ren colocation. Våra kunder kan däremot själva kontakta de tjänsteleverantörer som finns på plats för att dra fördel av tjänster som är tillgängliga direkt i datacentret.

Interxion är operatörsneutralt

Interxion erbjuder endast colocation och erbjuder inte några egna nätverkstjänster.

Däremot skapar vi möjlighet för samtliga operatörer att erbjuda sina tjänster från våra datacenter. Detta innebär att våra kunder får ett stort urval av operatörer, både fast och mobilt, internetleverantörer (ISP), internetknutpunkter och andra leverantörer av nätverkstjänster som alla konkurrerar om ett ge kunderna bästa förbindelse, service och pris för både applikationer och innehåll.

Eftersom samtliga operatörer redan har fysisk utrustning i våra datacenter går det snabbt och smidigt att ansluta sig till deras tjänster. Beroende på era behov kan ni använda er av flera leverantörer för att bygga in redundans och stabilitet i ert nätverk eller välja den tjänst som ger mest värde för pengarna. Skulle era behov förändras har du möjlighet att byta eller lägga till en ny leverantör med minimal insats.

Interxion är moln-neutralt

Vi är också helt oberoende från leverantörer av hård- eller mjukvara och andra IT-lösningar, både traditionella och molnbaserade tjänster.

Eftersom vi inte på något sätt konkurrerar med våra kunder, och eftersom många IT-leverantörer är beroende av det stora utbud av nätverkstjänster som finns genom oss, finns många IT-leverantörer bland Interxions kunder. Det gäller bland annat leverantörer av privata och publika molntjänster, systemintegratörer, managed hosting-företag, leverantörer av mjukvara som tjänst, verksamhetsrådgivning, IT-säkerhetsföretag samt data- och informationstjänster riktat till specifika branscher.

För varje verksamhet som söker tillgång till dessa tjänster utgör vårt datacenter en effektiv marknadsplats i en väl uppkopplad nätverksmiljö. Eftersom allt finns samlat under ett tak kan ni snabb och smidigt koppla er verksamhet till samtliga operatörer genom Cross Connects fiber, som både förbättrar hastighet och flexibilitet samtidig som kostnaderna kan minskas avsevärt.

Branschspecifika gemenskaper

Vår neutralitet har medfört att ett flertal intressegemenskaper har uppstått i våra datacenter. För dessa nätverk fungerar datacentret som en marknadsplats där verksamheter med gemensamma intressen kan skapa fördelar och värde genom att placera sig nära inpå varandra. Det skapar möjlighet att ansluta sig till och handla direkt med andra aktörer i gemenskapen och kunder. Vi brukar tala om dessa gemenskaper som ’Communities’.

Läs mer om våra communities.

Fördelar för er verksamhet från vår neutralitet

  • Enkel tillgång till en marknadsplats med leverantörer som gör det möjligt att få den bästa kombinationen av pris och prestanda i förhållande till verksamhetens behov.
  • Skapa redundanta och stabila nätverkslösningar för att säkra verksamhetens kontinuitet och förmåga att hantera disaster recovery
  • Frihet att tillföra nya eller byta leverantörer i takt med att verksamhetens behov förändras över tiden utan att det kräver en kostsam fysisk flytt av IT-utrustning och teknisk infrastruktur.
  • Den kommersiella relationen med IT-leverantörerna är helt avskild från colocation-delen, vilket gör att ’vendor lock-in’ kan undvikas utifall att ni behöver byta leverantör.
  • Möjlighet att genomföra en enkel multi-sourcing strategi från en neutralt placerad IT-plattform.