Skalbarhet för att passa era behov

Säkra datacenter som följer era behov

Datacenter

Varför outsourca ert datacenter?

Företag som har fullt upp med att satsa på tillväxt och kostnadseffektivitet behöver samtidigt hantera ett förändrat ekonomiskt klimat, ökad reglering, teknisk utveckling och en ökad komplexitet för den data som verksamheten kräver.

För kunna möta denna utmaning behövs flexibla och skalbara sätt att hantera sin IT-infrastruktur utan att kompromissa med säkerhet och pålitlighet.

För många är att outsourca sina datacenterbehov till en colocation-partner den bästa lösningen. Företagen behåller full kontroll över sin utrustning men får samtidigt tillgång till fördelarna av modern teknik, skalbarhet, hög säkerhet och den tillgänglighet som en outsourcing av ett datacenter innebär. Det ger också en möjlighet att fullt ut fokusera på sin kärnverksamhet.

Skalbar kapacitet håller företagen snabbfotade

När företag upplever ett tryck på sin IT-infrastruktur från ekonomiska, tekniska och lagmässiga krav är det lätt att man antingen snabbt växer ur, eller får en stor kostym för sitt interna datacenter. Ofta är det en utmaning att klara de krav som modern IT-infrastruktur ställer på utrymme, kraftförsörjning och kylning.

Genom att använda colocation-tjänster hos en datacenterleverantör kan ni snabbt få den flexibilitet, skalbarhet och kostnadseffektivitet som passar er verksamhet.

Behåll fokus på affärerna

För att behålla sin konkurrenskraft och nå högre lönsamhet måste företagen satsa på innovation och ökad effektivitet.

Genom att ha er IT-utrustning på ett externt datacenter kan ni fullt ut koncentrera er på kärnverksamheten utan att tappa kontrollen över er data eller era system.

Hantera risk och regelverk

Strängare regelkrav på hur ökade datamängder ska hanteras är en utmaning för många företag. Genom att använda colocation-tjänster på ett datacenter får ni en hög säkerhetsnivå och klarar de ändrade krav som ställs för datasäkerhet och dataskydd.

Dessutom kan ett professionellt datacenter hjälpa er att hantera miljökrav och ett hållbart ansvarstagande tack vare klimatvänlig elförsörjning och kylning.

Minska kostnaderna

För företag är det en ständig utmaning att hålla driftskostnaderna låga.

Ett växande företag måste antingen bygga nya datacenter för att hantera högre krav från organisationen eller hålla sig med ett för stort datacenter för att klara framtida tillväxt. Kraven på strömförsörjning och kylning liksom konnektivitet driver upp kostnaderna.

Externa datacenter gör det möjligt att bara betala för det utrymme ni verkligen behöver. Kostnaden för säkerhet och infrastruktur delas med andra i samma datacenter. Dessutom kan kostnader kapas ytterligare genom effektivitetsvinster för elanvändningen.

Interxion är en ledande leverantör av moderna operatörs- och molnneutrala datacenter. Vi driver 42 datacenter i 13 städer i 11 europeiska länder. Vart och ett med ett komplett utbud av kraftanslutningar, backup, kylning, brand och översvämningsskydd och datasäkerhet i flera nivåer för att skydda våra kunders data. Alla våra styrsystem för informationssäkerhet och business continuity är certifierade enligt ISO 27001 och ISO 22301 och vi erbjuder SLA:er på upp till 99,999 procent.

Läs mer här om fördelarna med ett operatörsneutralt datacenter.