Om oss

Marloes Lutke Schipholt

HR- Manager

Marloes ansvarar för att genomföra Interxions HR-vision lokalt och anpassa den till nationell lagstiftning och praxis.

Hon har arbetat på Interxion sedan 2010 och innan dess flera år inom HR på UPC och T-Mobile där hon senast hanterade frågor om karriärutveckling, långtidssjukskrivningar och rutiner vid  uppsägningar.

Marloes har en examen i personalvetenskap från Hogeschool Rotterdam och fungerar som intern konsult till ledningen för frågor kring organisationsförändringar, rekrytering, utveckling och utbildning. Hon ansvarar även HR-aktiviteter och rutiner för ledning och anställda vid alla våra nederländska datacenter.

Våra medarbetare