Datacenter centralt i Europas städer

Nära till affärerna och era kunder

Om oss

Vision och historia

Interxion är en ledande europeisk leverantör av operatörs- och molnneutrala datacentertjänster. Vi fokuserar på att erbjuda värde till våra kunder genom att vara lyhörda för behov och skapar branschsammanslutningar vid våra datacenter som kan ge våra kunder ökade intäkter. Vi tillgodoser kundbehov inom en rad olika branscher som molntjänster, digital kommunikation och media, finansbranschen samt för systemintegratörer och företagstjänster.

Vi kommer att fortsätta erbjuda enastående service till våra kunder och leverera exceptionell prestanda på våra datacentertjänster. Vi ska behålla vårt ledarskap inom datacenterdesign, konstruktion, drift och hållbarhet samt välkomna innovation för att säkerställa att våra datacenter håller högsta klass.

Vi utvecklar branschsammanslutningar, eller nav, där likasinnade företag kan mötas inom våra datacenter. Närheten till deras respektive IT-infrastrukturer ger hög prestanda, lägre kostnader och möjliggör att enkelt bygga lönsamma affärsrelationer.

Eftersom vi förhåller oss neutrala till operatörer, molnlösningar och plattformar kan vi erbjuda våra kunder ett stort urval av konnektivitetsleverantörer, molnplattformar och erbjuda flexibilitet och den prestanda och kostnadseffektivitet som dagens marknad kräver.

Vi är mycket angelägna om miljömässigt hållbara lösningar för våra datacenter och söker alltid nya sätt att optimera energieffektiviteten, minska koldioxidutsläpp och minska förluster.

Sedan vi etablerades 1998 har företaget snabbt vuxit till att idag ha 42 datacenter i 13 städer i 11 länder vilket ger oss den bästa närvaron i Europa och det ger våra kunder tillgång till mer än 78% av EU:s samlade BNP. Vi har fler operatörsneutrala datacenter i Europa än någon annan. Vi har också flest operatörer med över 600 stycken på plats vid våra anläggningar.

2011 listades företaget på New York-börsen och vårt återförsäljarprogram etablerades i USA.

Vårt sätt att arbeta har också gett finansiella resultat. Sedan 2006 har vi haft ökade intäkter under 28 kvartal i följd trots att det under denna period varit den svåraste lågkonjunkturen på decennier.