IBM SOFTLAYER DIRECT LINK HOS INTERXION

Åtkomst till IBM Softlayer hos Interxion förbättrar prestanda och sänker kostnaderna.

Vi kan hjälpa er att upprätta direkta förbindelser till IBM Softlayer Direct Link från flera av våra europeiska datacenter. Kontakta oss för mer information om vilka av våra datacenter som tillhandahåller direkt förbindelse till IBM Softlayer.

Därmed undviker man den komplexitet som är förknippat med att skapa och driva hybrida molnlösningar. Dessutom kringgås det publika Internet för att förbättra svarstider, kapacitet och säkerhet.

Om IBM Softlayer Direct Link

Med IBM Softlayer Direct Link kan du skapa privat konnektivitet mellan Softlayer-plattformen och ditt datacenter.

  • Snabb
  • Säker
  • Obegränsad
  • Skapa hybridlösningar
icon-call.png

Contact us

Ring oss på +800 00 999 222 för information om hur Interxions colocation för hybrida molntjänster kan förbättra din verksamhet

Så här ansluter du dig till IBM Softlayer

Om du är en IBM Softlayer-kund och vill förbättra prestanda kan du göra det i tre steg:

1-g.png

Colocation via Interxions datacenter

2-g.png

Anslut till IBM Softlayer via Cloud Connect

3-g.png

Konfigurera ditt VLAN