Anslut, samverka och väx

Gå med i en branschsammanslutning hos oss

Varför Interxion?

Gemenskaper

Intressegemenskaper ger nya kontakter

Vid våra anläggningar finns många företag som är inom samma bransch vilket ger dem möjlighet att skapa affärsrelationer och utnyttja låga kostnader för interkonnektivitet.

På våra europeiska datacenter har vi redan mycket aktiva grupper av företag inom finansbranschen, digital media och molntjänster. Genom att använda våra colocation-tjänster för sin infrastruktur skapas branschnav med god tillgång till operatörer, Internetleverantörer och andra konnektivitetsleverantörer.

Våra kunder drar nytta av våra konkurrenskraftiga priser och utbudet av teknologier från nätleverantörerna samt konnektivitet med korta latency-tider till sina leverantörer och kunder.