Premiuminnehåll kräver premiumprestanda

Distribuera innehåll över hea Europa från våra datacenter

Varför Interxion?

Innehållsnav

Våra kunder inom digital media

Genom att ha företag från hela värdekedjan inom digital media i våra datacenter får våra kunder lättare att nå ut. Våra datacenter blir en ideal plats för dem att hitta nya samarbeten inom lagring, innehållsaggregering, datautbyte, drift och distribution.

Kom närmare er publik

Våra kunder inom digital media finns via våra datacenter nära elva av Europas mest tätbefolkade marknader och med direkt tillgång till 78% av Europas BNP och över 90 miljoner hushåll. 

Bättre uppkopplad

Vi är operatörsneutrala så att våra kunder kan välja de konnektivitetsleverantörer som passar dem bäst med single-hop access till alla de stora nätverken för innehållsdistribution, Tier 1 accessnät och Internetknutpunkter. Den stora bredden av konnektivitetsmöjligheter gör att våra kunder kan optimera sin distribution och samtidigt bibehålla robusthet och redundans. 

Säker, pålitlig och tillgänglig

I branschen för digitalt innehåll är hackare, piratkopiering och avbrott något man alltid oroar sig för. Våra kunder finns i datacenter med hög säkerhet på flera nivåer. För att säkerställa tillgänglighet erbjuder vi högeffektskonfigurationer och redundans för elförsörjning som standard och våra anläggningar är certifierade enligt ISO 27001. 

Nya intäktsmöjligheter

Bland våra kunder finns en stor bredd av företag inom digital media, bland andra alla stora innehålldistributionsnät, plattformar för online-spel, spel och odds, videoportaler, leverantörer av strömmande media, TV- och radioföretag och andra mediatjänsteleverantörer. Varje branchintressegrupp eller branschnav ger möjlighet till nya kunder, partners eller leverantörer som är grunden till affärsutveckling och möjligheter till ökade intäkter.