Vi är en del av molnet

Placera dina molntjänster hos någon som förstår

Varför Interxion?

Molnnav

Molnnav

Våra kunder inom molntjänster utgör en stor bredd med allt från hosting-företag, infrastrukturleverantörer, hyper scale-plattformar och programvaruleverantörer till nätoperatörer.

Vi kallar dessa grupper av tjänsteleverantörer och systemintegratörer för molnnav. Våra moderna datacenter över hela Europa är perfekta platser för dessa företag att utveckla sina molntjänster på.

Naven erbjuder snabba anslutningar till andra molnleverantörer liksom ett stort utbud av operatörer och Internetleverantörer på respektive datacenter.
Datacentren ligger i nära anslutning till större befolkningscentra med många företag och konsumenter vilket gör det snabbt att nå ut på lokala marknader och att använda som språngbräda till hela Europa och vidare ut i världen.

Bättre uppkopplad

Våra molnnav har direkt anslutning till fler än 600 operatörer och 21 Internetknutpunkter. Det gör att ni kan minska nätkostnaderna och öka prestandan genom välja peering och cross connects som passar er verksamhet.
Den utmärkta konnektiviteten innebär att molntjänsteleverantörer kan erbjuda bästa möjliga användarupplevelse med korta responstider vilket är viktigt både för affärstillämpningar och för konsumenttjänster. Det räcker inte med en bra tjänst om användarupplevelsen störs av dåliga responstider.
Närhet till stora befolknings- och affärcentra möjliggör ökad prestanda och korta latency-tider till slutanvändarna. 

Säker, pålitlig och tillgänglig

Våra kunder finns i datacenter med hög säkerhet på flera nivåer. Vi erbjuder elförsörjning med inbyggd redundans för att stödja high-density computing och våra anläggningar är certifierade enligt ISO 27001. 

Full skalbarhet

Med vår närvaro i elva länder kan vi vara ett stöd när er verksamhet växer. Vi kan anpassa utrymme, kraftförsörjning och kylning efter ändrade behov. Oavsett om ni finns på flera av våra anläggningar eller bara en är det samma SLA-avtal i alla länder som stöds av vår ITILv3-akkrediterade europeiska kundtjänst. 

Tillväxtmöjligheter

Närheten till andra tjänsteleverantörer i värdekedjan ger ett brett utbud av potentiella partners och möjligheter att skapa nya gemensamma projekt. Våra molnnav erbjuder också enkel access till potentiella kunder, antingen inom vår anläggning eller nåbara via någon av våra konnektivitetspartners.