Engagemang för vår planet

Energieffektiva datacenter

Varför Interxion?

Hållbarhet

Hållbarhet och ansvar

Vi är angelägna om att hushålla med jordens resurser på ett ansvarfullt sätt och omprövar ständigt hur vi bygger och driver våra datacenter. Det betyder att vi söker nya möjligheter att optimera energieffektiviteten, minska koldioxidpåverkan och tillvarata överskottsvärme.

Vad har vi gjort så här långt?

  • Vi optimerar vår elanvändning, vårt utrymmesbehov och kylsystemen genom en modulär arkitektur som gör det möjligt att skapa stora och effektiva system av mindre enheter
  • Vi fortsätter att förbättra energieffektiviteten mätt som PUE-tal (Power Usage Effictiveness) genom olika åtgärder och erbjuder individuella elmätare till våra kunder som standard
  • Vi utnyttjar frikyla överallt där det är möjligt och tar tillvara på överskottsvärme
  • Vi samarbetar med Myclimate för att erbjuda oberoende ackreditering som koldioxidneutral till alla våra kunder i Schweiz

För att dela med oss av den expertis vi byggt upp har vi varit med att grunda den europeiska delen av Uptime Institute. Vi finns med i teknologikommittén och det rådgivande organet till organisationen Green Grid som är branschens organisation för energieffektivisering och hållbarhet. Vi är också med i EU:s forskningscenter för hållbarhet. Vi har också vunnit ”Green IT’s award for IT Operator of the year”.

Balans mellan kapacitet och förbrukning
År 2000 var vi först med modulär arkitektur och har fortsatt att utveckla det sedan dess. Det är ett bra sätt att matcha den kapacitet vi kan erbjuda mot elförbrukningen och gör att vi kan hålla bättre PUE-nivåer.

Balans mellan kapacitet och förbrukning
År 2000 var vi först med modulär arkitektur och har fortsatt att utveckla det sedan dess. Det är ett bra sätt att matcha den kapacitet vi kan erbjuda mot elförbrukningen och gör att vi kan hålla en energieffektivitet

Förnyelsebar energi
Över 90% av vår elförbrukning kommer från förnyelsebara källor som vatten- och vindkraft och solenergi.

Platser 100% förnyelsebar energi?
Amsterdam Tick
Bryssel Tick
Dublin
Köpenhamn Tick
London Tick
Madrid Tick
Pairs
Stockholm Tick
Wien
Zürich Tick

 

Återanvändning av överskottsvärme
Vi har ett slutet system för att kunna tillvarata överskottsvärme.

Naturlig kylning
Vi har använt naturliga tekniker som att kyla med sjövatten sedan 2009.

Luftkylning
I våra nybyggda anläggningar används frikyla där den kalla utomhusluften kyler anläggningen. Den tekniken har vi använt sedan 2006.

Kylning med kallkorridorer
Vi använder självstängande dörrar och automatiska ventilationsluckor i taket i specialbyggda lösningar som möjliggör en effektivare användning av högkapacitetsskåp på datagolv.

Slutna system för värmen
För att optimera energianvändningen vid högeffektslaster tar vi hand om den varma luften och använder den för luftkonditionering och skapar därmed ett effektivt och slutet system.

Frekvensreglering ökar effektiviteten
Genom att frekvensreglera el till pumpar, kylsystem och fläktar kan vi köra dem mer energieffektivt.

Effektiva beräkningar
Med de senaste programvarorna för dynamiska flyttalsberäkningar kan vi maximera effektiviteten och samtidigt hålla nere behoven av kraft och kylning.

Smart belysning
För att hålla nere elförbrukningen för belysning har vi installerat rörelsedetektorer och lågenergilampor i våra anläggningar och kontorsutrymmen.

Praktiska råd
Vi kan bistå med de råd ni behöver för energieffektiv installation och drift av era servrar.