Täckning där ni behöver

42 operatörsneutrala datacenter över hela Europa

Varför Interxion?

Varför Interxion i Europa?

Väx i Europa med våra paneuropeiska datacenters

Om ni vill expandera er verksamhet till Europa kan vi hjälpa till. Våra 42 operatörs- och molnneutrala datacenter finns i 11 europeiska länder. Anslut er till gruppen av cirka 1 500 kunder som redan litar till våra högpresterande, snabba och pålitliga datacenter och få tillgång till fler än 600 operatörer, konnektivitetsleverantörer och Internetknutpunkter.

Ni kommer också att finnas på samma ställen som innovativa molntjänsteleverantörer och grupper av företag med gemensamma intressen. Det kan minska era drifts- och kapitalkostnader och hjälpa er till högre prestanda och flexibilitet.

Centralt placerade datacenter når hela världen

Alla våra datacenter ligger max 15 km från stadskärnorna och ger låg latency till Europas tätbefolkade områden. Eftersom vi är operatörs- och molnneutrala erbjuder vi tillgång till fler än 600 operatörer och Internetleverantörer över hela Europa och vi har 21 Internetknutpunkter på våra anläggningar – mer än någon annan europeisk aktör. Med så många konnektivitetsleverantörer kan ni nå över 90 miljoner bredbandsabonnenter vilket representerar 78% av Europas BNP, dessutom innebär det att ni kan välja den operatör som ger er den prestanda ni behöver till det bästa priset.

Våra anläggningar i Frankfurt, Wien och Stockholm erbjuder access till Central- och Östeuropa samt Fjärran östern och fungerar som portar mot dessa regioner. 

Branschgemenskap ökar dina affärsmöjligheter

Vi har över 1 500 kunder som spänner över många branscher, bland andra molnlösningar, digital media, företagstjänster, finansiella tjänster och systemintegration. Våra datacenter fungerar som nav för företag från hela värdekedjan inom samma bransch. Företag i branschen får en chans att möta affärspartners och operatörer som kan ge dem ökad prestanda och lägre kostnader. Företag får också möjlighet att utveckla nya affärsrelationer och skapa nya intäktsströmmar genom kontakt med andra företag i samma sektor. 

Välskött och finansiellt stabilt

Vi har en mycket erfaren företagsledning med djup branschkunskap inom datacenterbranschen. Vi är också finansiellt mycket stabila med 21 kvartal på rad med ökade intäkter och ökad vinst vilket har uppnåtts under en svår konjunkturnedgång. 

Vi kan Europa – lokal kunskap och expertis

Vårt huvudkontor ligger nära Schiphols flygplats i Amsterdam – en av Europas största transportnav – och har verksamhet över hela Europa med lokala dotterbolag i Österrike, Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Nederländerna, Spanien, Schweiz, Sverige och Storbritannien. Våra starka ledningsgrupper i respektive land kan och förstår sin lokala marknad, inte bara i form av regelverk och skattelagstiftning utan också kulturellt. Om ni planerar en lansering eller expansion i Europa kan våra experter dela med sig av sin lokala erfarenhet till fördel för verksamhet. 

Lokal personal säkerställer kontinuerlig support, drift och övervakning.

Våra lokala leverans- och garanti-team står till tjänst dygnet runt. Er utrustning är i trygga händer i våra datacenter och hos våra tekniker som blir era förlängda armar och ögon på plats, oavsett om ni finns i samma stad eller på andra sidan jorden. 

Paneuropeisk kundtjänst med bara en kontaktpunkt

Vi erbjuder våra kunder serviceavtal med en enda kontaktpunkt och samma uppsättning servicenivåer för alla marknader oavsett vilket datacenter ni väljer. Det gör det i sin tur enklare för er att erbjuda era kunder en och samma servicenivå över hela Europa.

Vårt europeiska kundcenter erbjuder mångspråkig support via en och samma kontakt 24 timmar om dygnet 365 dagar om året. Detta bidrar till Interxions höga och jämna servicekvalitet även för kontohantering, rapportering och fakturering.