Interxion og overholdelse af Databeskyttelsesforordningen

Databeskyttelsesforordningen (GDPR) træder i kraft den 25. maj 2018. GDPR har til formål at styrke sikkerheden og beskytte personoplysninger i EU og vil erstatte det europæiske databeskyttelsesdirektiv samt nationale lovgivninger i overensstemmelse hermed.

 

Interxion byder den nye GDPR lovgivning velkommen. Vores virksomheds succes bygger på den tillid vores medarbejdere, kunder og andre interessenter har til vores evne til at levere førsteklasses kvalitet. Dette inkluderer en forventning om at have et højt niveau af databeskyttelse og sikkerhed i forhold til personlige data, som vores medarbejdere, kunder eller tredje part betror os med.

Interxion anser det ikke kun for sin pligt at overholde nationale og internationale databeskyttelsesbestemmelser, men også at anvende de samme standarder, processer og procedurer i alle de lande, vi er tilstede i. Dette giver os mulighed for at levere den gennemsigtighed, forudsigelighed og ensartethed, der forventes af os.

Certificeringer

Da vi som virksomhed er ISO 27001- og ISO22301-certificeret betyder det, at vi har indført flere tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer et højt niveau for sikkerhed og compliance for vores datacentre.

Fysisk sikkerhed

Som leverandør af datacenterfaciliteter er vi primært involveret i den fysiske sikkerhed af vores datacentre, såvel som kundeområderne. Vi har ikke direkte adgang til kundens datasystemer og/eller personlige data i disse systemer.

Databeskyttelse og sikkerhed

Af sikkerhedsmæssige grunde skal vores besøgende oplyse personoplysninger ved indgangen og, såfremt det er relevant, levere fingeraftryk. Derudover laves der CCTV optagelser både ved indgangen til datacenteret såvel som i kundeområderne. Disse personlige data behandles i overensstemmelse med gældende GDPR-principper. Dette indebærer blandt andet, at personoplysninger ikke opbevares længere end det er strengt nødvendigt for formålet.

GDPR implementering

Selvom vi allerede har implementeret et højt niveau af databeskyttelse og sikkerhed i vores datacentre, er vores mål at være i fuld overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen (GDPR) inden udgangen af første kvartal 2018. Dette inkluderer opbevaring af interne registreringer af alle vores databehandlingsaktiviteter samt en etablering af en proces for at imødekomme de registreredes rettigheder.

Kontaktperson

Eventuelle GDPR relaterede spørgsmål kan rettes til Interxions Data Protection Officer på dpo@interxion.com.