NEWSFLASH: INTERXION IS REBRANDING TO DIGITAL REALTY. FIND OUT MORE.

Tre trends som kommer til at dominere 2020'erne

Det har ikke gået ubemærket hen, at digitaliseringen har ændret og forsat ændrer stort set alle brancher og virksomheder og påvirker vores daglige liv. Det til trods, er vi stadig på et tidligt stadie i forhold til hvad fremtiden vil byde på. Hvis den industrielle revolution var den store ændring fra landbrug til industri-samfund, så står vi nu overfor et nyt paradigmeskifte. 2020'erne vil være årtiet, hvor den fjerde industrielle revolution for alvor gør sit indtog i historiebøgerne, og den digitale revolution vil sætte sit tydelige præg på IT-dagsordenen.

2020’erne har meldt sin ankomst, og med den følger en lang række af teknologiske muligheder, som gør det nærliggende at drage paralleller til de klassiske science fiction film. Områder som AI, IoT, AR og Machine Learning er nogle af de teknologier som vil udvikle sig yderligere og komme til opnå en til stadig mere dominerende plads i samfundet.

Men midt i denne teknologiske udvikling, hvad er da de vigtigste tendenser at holde styr på? Hvilken rolle spiller IT-infrastructur for de nye teknologier? Og hvordan kan man som virksomhed differentiere sig bedst muligt?

IT-beslutningstagere står overfor nye udfordringer, når det gælder IT-infrastrukturen, der både skal udbredes og tilpasses for at kunne håndtere de nye behov. Samtidig stilles der krav om en højere grad af transparent i forhold til både bæredygtighed og energieffektivitet.  I denne blog kan du læse mit bud på de vigtigste tendenser, som jeg tror vil dominere virksomhedernes dagsorden for deres IT-infrastruktur i dette årti såvel fremadrettet.

 

AI og IoT ændrer vores hverdag

Jeg tror ikke, at det er gået nogens næse forbi, at der i de senere år har været et stort fokus såvel som investeringsvilje i teknologier som AI, IoT og Machine Learning med flere. Teknologier som disse, bliver i højere og højere grad integreret i vores daglige liv. Efterhånden som vores hjem bliver mere og mere smarte med enheder, der kommunikerer direkte med hinanden, vil mængden af data stige eksplosivt. Denne stigning i data, vil uden tvivl stille højere krav til IT-infrastrukturen bl.a. i form af 5G netværk samt udviklingen af ”The Edge”-teknologien. Samtidig er det nødvendigt for datacentre at være sikre, strategisk godt placerede og være stærkt forbundet for optimal håndtering af den stigende datamængde. I samme ombæring ser vi forskning, test og anvendeligheden af AI nu betyder, at virksomhedernes AI-initiativer nu begynder at blive skaleret. Særlig tydeligt bliver det på vejnettet, som kommer til at se indtoget af selvkørende biler.  

Vi er mange som med stor spænding venter på at se 5G-netværket blive til virkelighed – for med 5G vil mulighederne blive større og bedre, hvilket vil gøre den digitale revolution til virkelighed.

 

IT-strategierne bliver hybride, multi og mere optimerede

Virksomhedernes IT-transformation kommer til at være yderst aktuelt i 2020’erne. I de senere år, har vi både set virksomheder vælge ”Cloud first” og i Norden har mange valgt cloud efter behov. Nu ser vi flere gå skridtet videre og tilvælge ”IT hvor det giver mening”. Ifølge undersøgelsen fra IDC om IT-beslutningstagernes holdninger og tanker i 2019, så mente beslutningstagerne bl.a. at sikkerhed og tilgængelighed er to faktorer som i stigende grad påvirker IT-strategien, når virksomheder skal vælge, hvor forretningskritiske data skal placeres.   

Det bliver derfor skiftet til den behovstilpassede IT-infrastruktur, der kommer til at definere 2020erne og forbindelserne mellem de mange forskellige IT-miljøerne og clouds vil blive af stigende vigtighed.

 

Bæredygtighed bliver fortsat det nye sorte

Energieffektivitet, bæredygtige løsninger og grøn data vil blive stadigt vigtigere i fremtiden. For eksempel ser vi allerede nu, at forbrugerne har øget opmærksomheden på bæredygtighed. I fremtiden vil det derfor være vigtigt for organisationer at kunne vise deres kunder, at hele virksomhedens værdikæde er grøn - hvilket bl.a. vil omfatte de produkter og services, der leveres af partnere og leverandører til virksomhedens egen drift.

Bæredygtighed og miljøbevidsthed vil derfor blive en tydeligere måde at differentiere sig på. Idet der ikke er noget, der tyder på, at dataforbruget vil falde, så skal virksomhederne hele tiden være et skridt foran og arbejde proaktivt mod en bæredygtig digital fremtid.

Arbejde med bæredygtighed er imidlertid ikke et ”one-man show” og for at bæredygtigheden skal vinde frem, er vi alle nødt til at bidrage til den positive udvikling. I det kommende årti vil datacenteret få en stadig vigtigere rolle for den nye digitale æra. Et datacenter bruger store mængder energi, og det er derfor vigtigt at innovative processer iværksættes, samt at der opnås en øget prioritering af bæredygtige løsninger og initiativer. Af eksempler på sådanne initiativer, kan nævnes genbrug af spildvarme fra datacentre, at flere omstiller til 100% bæredygtig energi og at der opnås en øget energieffektivisering i alle virksomhedsled.

Uanset valget af IT-løsning som en organisation vil foretage, hvad enten det er at have egne on-premise servere, gøre brug af cloud-tjenester eller satse på et colocation datacenter – så vil IT-beslutningstagerne have bæredygtighed som et afgørende beslutningsgrundlag i 2020’erne.