Blog

Cloudbølgen vil ramme indenfor de næste 3 år

Af: Jelle Frank van der Zwet


Vores seneste undersøgelse af mere end 400 cloud- og hosting-udbydere viser, at respondenterne forventer, at en større del af deres indtjening vil komme fra cloudtjenester i år 2015.  • Som figuren viser, mener 56 procent af respondenterne i Europa, at i 2015 vil 40 – 100 procent af deres indtjening komme fra cloud services. Dette repræsenterer en vækst på 93 procent fra 2012.

 

  • Denne trend var endnu mere tydelig i Norden, hvor 59 procent forventer, at 40 – 100 procent af deres omsætning vil stamme fra cloudtjenester i 2015.

 

  • Den del, der mener, at indtjeningen fra cloud vil stige til mellem 60 og 100 procent i 2015, vokser således fra 32 procent i 2012 til 42 procent i 2015 i Norden.


Den forventede stigning i den del af omsætningen, der kommer fra cloud, kan forklares ved den stigende interesse, som cloud-og hosting-udbydere oplever fra kunder, der migrerer flere opgaver og processer til cloud. Dette øger ikke kun det samlede hosting og cloud markedet, men øger også den andel cloud udgør af det samlede marked.

Vil du vide mere om disse trends? Download vores whitepaper The Evolution of the European Cloud Market’.