Blog

Hvorfor hostingleverandører vælger datacentre af høj kvalitet

Af: Jelle Frank van der Zwet

Cloud- og hostingleverandører befinder i en overgangsfase fra at levere traditionelle hosting- tjenester til at levere cloud-tjenester grundet ændring i kundernes efterspørgsel. Dette har været med til at forårsage et grundlæggende skift i, hvordan cloud- og hosting leverandører sourcer og driver deres datacentre. Hvor udbydere typiske valgte tier 1 eller 2 datacentre for at optimere indtjeningsmargener, ser vi i dag en stigende tendens til at de vælger datacentre af en højere kvalitet (tier3 eller højere).

 Ser man på de muligheder for IT-infrastrukturen (defineret som datacentre, netværk og hardware), der er til rådighed for tjenesteudbydere, er der hovedsagelig tre modeller at vælge imellem: Først eget datacenter, for det andet dit eget datacenter i et tredjeparts colocation-center, og endelig ved hjælp af en service- baseret platform fra en lokal eller global offentligt cloud-platform.

Vores seneste undersøgelse af 400+ europæiske hosting og cloud-udbydere, viser, at cloud- og hostingleverandører stadig har en klar præference for at drive deres egen it-infrastruktur, enten i deres eget datacenter eller i en tredjepart colocation facilitet.

Faktisk svarer 76 procent af serviceudbyderne, at de bruger et datacenter som deres primære eller sekundære site og to tredjedele af denne gruppe har et redundant set-up med to datacentre. 24 procent af vores respondenter angiver, at de bruger en cloud-baseret platform som deres eneste hosting platform. Den største faktor, der kan forklare denne klare præference for at anvende fysiske datacentre, kan være, at infrastrukturen er deres kerneforretning: Kontrol og styring af data er derfor af stor vigtighed for dem.

Tilbage til kundernes ændrede efterspørgsel, som vi nævnte tidligere; mens resultatet af vores undersøgelse viste, at indtægterne fra cloud udgør en forholdsvis lille andel af hosting-udbydere indtægter i dag (12 procent i 2013), viser undersøgelsen også, at kundernes efterspørgsel vil flytte til cloud-tjenester inden for de næste par år. Denne konklusion støttes af analytikernes prognoser, der forudsiger, at markedet for Enterprise cloud-tjenester vil vokse med 24,8 procent CAGR (årlig gennemsnitlig vækstrate) frem mod 2018.

Skiftet i leverandørernes krav til datacentre er forårsaget af dette skift i kundernes efterspørgsel. I takt med at hosting-udbydere migrerer både eksisterende og nye enterprisekunder til cloud-baserede platforme, stiger kravene til de datacentre, som de bruger, fundamentalt. Hvor pris tidligere ofte var den afgørende faktor (for at opretholde avancer), ser vi i øjeblikket en tendens til at implementere cloud-platformene i datacentre, der kan levere på 99.999 SLA på tilgængelighed samt fremragende konnektivitet via en direkte forbindelse til den lokale Internet Exchange og til lokale og internationale netværk. Dette krav er typisk drevet af høje krav om tilgængelighed og gode konnektivitetsforbindelser på en delt, service-baseret platform af de mest krævende kunder.

Cloud og carrier-neutrale, Tier-3 + eller tilsvarende faciliteter, som Interxions, understøtter disse skiftende krav ved at tilbyde et bredt udvalg af tilslutningsmuligheder (to internet exchange og mere end 40 carriers & isp’er), fem nitaller på SLA for tilgængelighed, evne til at understøtte krav om ”high-density”, skalerbare modeller for vækst (pay as you grow) og 24/7 support. Hertil kommer, at neutrale datacenter udbydere har et tæt og naturligt samarbejde med hosting-udbydere, da leverancemodellerne supplerer hinanden. Det betyder cloud- og hostingudbyderne kan skabe nye forretningsmuligheder ved at benytte colocation faciliteter, der ofte danner en digital markedsplads med samhandel mellem datacenterets kunder.

En sidste trend, som er ved at ændre kravene til datacentre for de europæiske cloud- og hosting-udbydere, og som vi endnu ikke har nævnt, er det stigende krav fra specifikke virksomheder til at opbevare data i hjemlandet. Gartner forudser, at de leverandører, som er i stand til at beholde data i landet, vil være bedre rustet til at imødekomme de sikkerhedsmæssige bekymringer, som kunderne har.

Da hosting-udbydere traditionelt set har fokuseret på national eller regional forretning, er de i en stærk position til at udnytte denne tendens. Som et resultat heraf, forventer vi, at hosting-udbydere vil fortsætte med at vælge lokale datacentre. Dog vil de få brug for lokale datacentre med fremragende netværksforbindelser og som er designet til at understøtte de strenge SLA krav fra stadig mere krævende kunder.