Blog

Lys forude for europæiske hosting-udbydere

Af: Jelle Frank van der Zwet

Tiderne skifter fortsat for de europæiske hosting-udbydere. Da flere virksomheder tiltrækkes af en cloudbaseret infrastruktur (IaaS) med løftet om omkostningsreduktion og øget skalerbarhed, kommer indtjeningen ved traditionel hosting og integration under pres.

Som en paneuropæisk datacenterudbyder har vi set branchen ændre sig på mange måder, men siden dot-com boomet har ingen ændring haft samme indvirkning som cloud. Sidste år spurgte vi over 400 beslutningstagere hos cloud- og hosting-udbydere i hele Europa, hvordan de mente, cloud-services ville indvirke på deres virksomhed. Vi gennemførte undersøgelsen igen i år for at se, om opfattelsen havde ændret sig, og hvordan fremtiden for accept af cloud-miljøet ser ud, set fra en udbyders perspektiv.

En af de vigtigste tendenser er en markant ændring i efterspørgslen, der er gået fra traditionel hosting (herunder styret, dedikeret og web-hosting) til cloud-baserede services (IaaS og SaaS). Til trods for den velkendte vækst i cloud-services oversteg efterspørgslen efter traditionel hosting sidste år stadig efterspørgslen efter cloud-services.  Men respondenterne forudså en stigning i efterspørgslen efter cloud-services i de kommende år.

I år ser vi, at den forudsete stigning rent faktisk sker, og næsten halvdelen (43 %) af respondenterne angiver, at de nu ser en større kundeefterspørgsel efter IaaS.  Da kun 23 % af respondenterne stadig ser størst efterspørgsel efter traditionelle hosting-services sammenlignet med 56 % sidste år, ser det ud til, at fremtiden for traditionel hosting vil blive overskygget af de stadig mere fremtrædende cloud-services.

Disse tal maler et billede af en branche i konstant forandring. Der er større accept og virksomhederne kontakter i stigende grad lokale og internationale serviceudbydere for at få hjælp til den forestående cloud migration. Det sætter serviceudbyderne i en optimal position til at udnytte cloud-services til at øge deres indtjening.