Blog

Sådan ønsker de europæiske serviceudbydere at differentiere sig fra de globale cloud-platforme


Af: Jelle Frank van der Zwet

Konkurrencen på det europæiske hosting- og cloud-marked intensiveres, og efterhånden som globale cloud-udbydere placerer deres platforme i Europa, bruger lokale og regionale serviceudbydere forskellige strategier for at differentiere sig og beskytte deres markedsandel.

Globale cloud-udbydere bliver af lokale og regionale serviceudbydere i Europa i stigende grad betragtet som den største konkurrent. Ifølge vores årlige undersøgelse af det europæiske hosting- og cloud-marked betragter 37 % af respondenterne globale udbydere som deres hovedkonkurrent, hvilket repræsenterer en væsentlig stigning i forhold til sidste år, hvor det kun var 13 %. 


Lokale og regionale clouds har i dag en lige så stor en rolle på markedet som de kæmpestore platforme, og ved at følge forskellige differentieringsstrategier forbliver de også i fremtiden meget relevante. Da globale udbydere fortsætter med at udvide deres dækning i Europa, vælger de lokale serviceudbydere ikke at konkurrere med dem direkte, men i stedet at forbedre egne tilbud og tjenester. Her er det især fokus på kundeservice og produktdiversifikation, der er strategier for at tiltrække kunder.

Fokus på kundeservice

Ifølge vores undersøgelse er bedre kundeservice den vigtigste parameter til differentiering fra konkurrenterne, idet 86 % af respondenterne valgte det som en vigtig strategi, og begge ender af spektret er enige om, at optimal kundeservice kræver både tid og ressourcer. Lokale udbyderes unikke bud på merværdiskabelse er investering i dygtige medarbejdere, som forstår kundernes behov og afsætter tid til at sikre, at kunderne er tilfredse.

Produktdiversifikation

Diversifikation af porteføljen er også en vigtig differentieringsfaktor. Sammenlignet med sidste år tilbyder serviceudbyderne i stigende grad merværdiservices. Især omfanget af services vedr. datasuverænitet er steget voldsomt i takt med, at der indføres strengere krav fra regeringernes side. I Tyskland og Schweiz er netop services i forbindelse med datasuverænitet den foretrukne differentieringsstrategi hos mere end 80 % af respondenterne.


Ud fra undersøgelsesresultaterne kan vi se, at cloud- og hosting-markedet udvikler sig, og europæiske cloud-serviceudbydere føler sig presset af konkurrencen fra de globale aktører. Men i stedet for at konkurrere direkte på pris leverer de strategisk merværdi ved diversifikation af deres services. Ved at gøre det placerer disse regionale serviceudbydere sig optimalt til at sikre fortsat succes.