Blog

Hvilken rolle spiller datacenteret i fremtidens hybride IT-virkelighed?

Af Ian McVey, Director, Enterprise and Systems Integrators Segments

It-infrastrukturen er med fuld fart på vej mod en cloud-enabled fremtid.

Gartner forudser, at virksomhedernes it-investeringer i 2018 vil overstige 3,2 billioner USD sammenlignet med 2,7 billioner USD i 2013. Cloud investeringer vil udgøre en væsentlig andel af udgifterne.

Selvom tendensen mod cloud computing ikke kan fornægtes, står det stadig ikke klart, hvor hurtigt virksomhederne vil acceptere cloud-konceptet, hvilke modeller der vil blive valgt, hvilken indvirkning det vil have på den tidligere it-infrastruktur, og hvordan virksomhederne vil forbinde deres interne datacentre med cloud platforme uden for virksomheden.

Vi ser en tendens til, at virksomhederne vælger at konsolidere deres infrastruktur og migrere mod cloud platforme for at reducere deres it-driftsomkostninger og øge deres skalerbarhed og fleksibilitet. Men selvom disse fordele gælder for alle, er de valg, som de enkelte virksomheder tager på vej mod accept af cloud-konceptet, vidt forskellige. Men ‘hybrid IT’ er hurtigt ved at blive normen.

Begrebet ’hybrid IT’ refererer til en ny computing model, som kombinerer offentlige og/eller private clouds med den gamle it-infrastruktur internt i virksomheden.

Da sikkerhed og performance ofte nævnes som de primære barrierer mod anvendelse af cloud-konceptet kombineret med kompleksiteten ved at forbinde workload og applikationer i og uden for virksomheden, er hybrid IT – i overvejende grad – en netværksudfordring.

For at overvinde denne netværksudfordring har nogle udbydere af colocation datacentre udvidet deres tilbud med specific networking solutions som understøtter overgangen til hybrid IT. Ved at håndtere en skiftende infrastruktur og understøtte den nødvendige netværkskapacitet giver disse colocation datacentre mulighed for privat adgang til de private netværk hos de store cloud-serviceudbydere via et virtuelt VLAN.

Disse løsninger reducerer kompleksiteten og omkostningerne ved at forbinde it i og uden for virksomheden.

For at undersøge, i hvilket omfang cloud-konceptet anvendes og de tendenser, der er beskrevet ovenfor, har vi bedt IDG Connect om at foretage en spørgeundersøgelse blandt 625 it-beslutningstagere i mellemstore og store virksomheder i hele Europa vedrørende deres nuværende opsætning af infrastrukturen og deres fremtidsplaner.

Undersøgelsen har til formål at besvare en række vigtige spørgsmål om virksomhedernes accept af cloud-konceptet:

  • I hvilket omfang bliver virksomheders accept af cloud-konceptet en realitet i 2015?
  • Hvilken cloud-model (public, privat eller hybrid) vil vinde størst indpas?
  • Hvilken rolle vil virksomhedernes interne datacentre spille i cloud-æraen? Hvordan vil it-infrastrukturen internt i virksomheden og den eksterne cloud-baserede infrastruktur blive forbundet?
  • Hvordan vil cloud i år 2020 se ud?

Svarene på disse spørgsmål vil hjælpe it-beslutningstagerne med at forstå de beslutninger, deres kolleger tager i forbindelse med integration af gamle it-systemer til cloud computing modeller.

Hvis du vil vide mere, kan du tilmelde dig vores webinar, der afholdes den 18. februar. Webinaret vil omfatte en præsentation af de vigtigste resultater og en drøftelse af den nye ‘hybride IT-virkelighed’ med førende ledere inden for industrien. Webinaret er på engelsk.