Blog

Cloudscape: Fokus på specialisering i IaaS, PaaS og SaaS

Man har i mange år talt om hosting i forskellige former, som egen, dedikeret, delt og virtualiseret. Men det faktum, at yngre generationer i dag starter op med rene cloudbaserede løsninger til deres slutkunder, har givet nye behov. Derfor ser øget specialisering i enten IaaS, PaaS eller SaaS ud til at være vejen frem.

Tidligere kunne man spekulere på, om begreberne SaaS og de senere IaaS og PaaS blev trukket ned over den eksisterende infrastruktur som nye flasker til gammel vin. Men nu tyder det på, at spillerne på markedet ofte indretter deres tjenester til at passe i strukturen som enten SaaS, PaaS eller IaaS, mens færre forsøger at levere hele rækken af infrastruktur, som ellers var standarden for bare ti år siden.

Det danske cloud-marked er præget af mange små spillere modsat Sverige

Det danske SaaS marked er præget af personer eller virksomheder, som udvikler for egen arbejdskraft og kapital. De har generelt vanskeligere ved at opnå stor vækst sammenlignet med virksomheder i lande, hvor der er bedre adgang til investorer som fx Sverige, fortæller Martin Johansson, direktør hos Solido Hosting, som i over 15 år har levet af at levere infrastruktur til virksomheder og service- eller softwareleverandører.

Mange starter i en Amazon

I dag er der mange danske SaaS udbydere, som starter hos en af de internationale cloud-udbydere, som fx AWS. Det er oplagt at teste udvikling af hos de store internationale udbydere, hvor der er mange muligheder, og hvor en test ikke koster mange penge.

”Vi oplever, at mange SaaS virksomheder starter med infrastrukturløsning fra store udbydere som fx Amazon, men når forretningen, og dermed infrastrukturen, begynder at vokse, så er løsningerne hos de store udbydere lige pludselig ikke længere helt billige. Her kan en lokal udbyder nemmere skræddersy en pakke, der også er konkurrencedygtig, når virksomheden er stor” udtaler Martin Johannsen, Solido Hosting.

..Og ender med en lokal model

”Jeg forventer derfor en fremtid, hvor SaaS virksomheder bruger en lokal udbyder som sin basis platform og en større public cloud-udbyder til at tage sæsonudsvingene, så det bedre matcher behov og økonomi,” fortæller Martin Johansson.

Mens de internationale spillere har oplagte fordele gennem stordrift og markedsføring, så vinder de lokale spillere på at være mere nærværende og langt mere agile.

Konklusionen fra deltagerne i Cloudscape synes sikker. Der er en stor fremtid for cloudtjenester, og der sker en øget specialisering, hvor vejen frem er fokus på det, man er god til, uanset om man arbejder med IaaS, PaaS, SaaS.

”Der er mange konsolideringer blandt infrastrukturudbyderne, der ønsker at få tilstrækkelige stordriftsfordele til at klare sig i konkurrencen om markedsføring og udvikling af nye services og bruger (selv)betjening, udtaler Martin Johansson fra Solido.

Hos Hostnordic er salgsdirektør Henrik Hviid enig i, at cloudtoget kun lige er startet.

”Der er forsat rigtigt mange servere og funktioner, som venter på at blive omlagt til cloud. Når de store virksomheder først har outsourcet deres datacenter, så vil de være mere tilbøjelige til at købe applikationer i stedet for datakraft. Og det vil givet et øget pres på efterspørgslen på cloud-applikationer. Når de store internationale udbydere pt. markedsfører sig så kraftigt i Norden og inkluderer nye cloud-baserede services i deres softwarepakker, så ser jeg det som et signal om, at de kæmper for at tage en stor markedsandel nu, inden cloud-markedet for alvor modnes og stabiliserer sig,” slutter Henrik Hviid.

Methodology

Cloudscape er et øjebliksbillede af det lokale SaaS, PaaS og IaaS cloudmarked set fra udbydersiden. Selvom vi bestræber os på at være så fuldstændige som muligt, er cloudscape en løbende forskningsindsats. Vi vil løbende udgive opdaterede versioner af cloudscape, som afspejler vores voksende database.

Cloudscape er baseret på desk research. Kun virksomheder, der har deres hovedkvarterer i Danmark, kan blive en del af det danske cloudscape. Kun virksomheder der sælger (offentlige) cloud-tjenester til erhvervsmarkedet er inkluderet, vi inkluderer ikke cloud-tjenester indenfor BTC. Virksomheder, der blot videresælger andre sælgeres (offentlige) cloud-tjenester er heller ikke inkluderet i vores liste.

Vi ser frem til din feedback til listen, og til at høre om eventuelle danske udbydere af offentlige cloudløsninger, der burde være med på denne liste.