NEWSFLASH: INTERXION IS REBRANDING TO DIGITAL REALTY. FIND OUT MORE.

Cloudscape 2016: Stor fremgang for danske IaaS-udbydere

Kategorier

11 november 2016

Hvilken slags tjenester leverer de danske cloud-udbydere og hvad er de seneste tendenser? Interxion præsenterer en dugfrisk undersøgelse af danske cloud-udbydere.

Interxions seneste kortlægning af danske cloud-udbydere viser, at danske udbydere af Software as a Service (SaaS) i stigende grad vælger en dansk partner til deres infrastruktur (IaaS) i stedet for en international.

Således er andelen, der benytter en dansk IaaS-partner, steget fra 55 til 61 procent, mens andelen, der anvender en europæisk IaaS-partner er faldet med 10 procentpoint fra 34 til kun 24 procent. Andelen, der bruger en IaaS partner fra USA er stadig ret lille, men er dog steget fra 11 til 15 procent.

”Udviklingen viser stor fremgang for de danske IaaS-partnere, da flere og flere cloud-tjenester bliver hostet hos en dansk partner. Tallene bekræfter, hvad jeg har set i det forløbne år. Kravene til SaaS- partnere om dataopbevaring bliver mere og mere omfattende og især inden for finance og ERP, der er den største kategori af cloud-tjenester i Danmark. Derfor er vigtigt for SaaS-leverandørerne, at de har tillid til deres IaaS-leverandør og ved hvor deres data opbevares og overholder compliance” udtaler Peder Bank, Managing Director, Interxion Nordic.

For at understøtte kunder, der søger hybride cloud løsninger, udnytter danske IaaS-udbydere i stigende grad de store globale cloud-platforme som AWS og Microsoft Azure. Således er der 27% af de danske IaaS udbydere, der bruger Amazon og Microsoft, hvorimod kun 20% af de svenske IaaS-udbydere anvender disse. Værd at bemærke er også, at IBM Softlayer bruges af 3 procent af de danske IaaS-udbydere, mens de svenske SaaS-udbydere svarer, at de slet ikke benytter IBM Softlayer.

En forklaring på dette kunne være, at Danmark som tidligere nævnt har markant flere udbydere af cloud-baserede finance og ERP-systemer.

”I Sverige er man helt fremme, når det gælder udviklingen af cloud-baserede kommunikations- og gaming-tjenester, mens vi i Danmark, med Navision som forbillede, har været bedst til at udvikle cloudbaserede finance- og ERP-programmer. Det kan være en af forklaringerne på, at IBM Softlayer har en større markedsandel i Danmark end Sverige, eftersom IBM er et stærkt brand indenfor finance” slutter Peder Bank.

Undersøgelsen, foretaget af analysefirmaet Metisfiles, viser et samlet overblik af det lokale SaaS, PaaS og IaaS cloudmarked set fra udbydersiden. Sidste år var første gang Interxion kortlagde det nordiske marked og udviklingen går stærkt. Antallet af danske virksomheder, der tilbyder offentlige cloud-tjenester er således steget fra 150 til 175 på blot et år.
Vi ser frem til din feedback til listen, og til at høre om eventuelle danske udbydere af offentlige cloudløsninger, der burde være med på denne liste.