Blog

Forskellige retninger for Danmark og Sverige

Når svenskerne investerer i kommunikation, fokuserer danskerne på Fintech, og når svenskerne investerer i Europa, investerer danskerne i USA. Så simpelt kan man opsummere forskellen mellem svenske og danske SaaS-leverandører.

Hvert år gennemfører analysefirmaet Metisfiles undersøgelsen Cloudscape på vegne af Interxion. Målet er at identificere og analysere udviklingen af SaaS, PaaS- og IaaS-tjenester. Den seneste undersøgelse viser tydeligt, hvordan de digitale tjenester til Sverige og Danmark udvikler sig i forskellige retninger.

En forskel mellem de to lande som er blevet forstærket i det forløbne år, er den relativt høje andel af svenske SaaS udbydere, der tilbyder kommunikation (13 procent), mens den største service for danske SaaS leverandører stadig er finans/ERP (15 procent). Danmark har også et relativt stort udvalg af lokale, cloud-baserede CRM-tjenester, hvilket ikke findes på det svenske marked, viser undersøgelsen.

- Når en hel industri begynder at specialisere sig i en bestemt retning, bliver det ofte en selvforstærkende trend - simpelthen fordi de første succesfulde entreprenører vil være en inspiration for andre. Vi har flere eksempler blandt danske leverandører af finansielle tjenesteydelser, men også blandt de svenske gaming- og kommunikationsvirksomheder, siger administrerende direktør for Interxion Nordic, Peder Bank.

Danske IaaS-udbydere investerer i hybrid

Undersøgelsen viser også tydeligt, at mange danske IaaS udbydere (27 procent) bygger partnerskaber med globale cloud-platforme. Således kan de styrke deres position i forhold til de lokale SaaS-leverandører. Den tilsvarende andel blandt de svenske IaaS-udbydere er 20 procent.

Effekten er, at andelen af danske SaaS spillere, der samarbejder med de lokale danske IaaS-udbydere er steget fra 55 til 61 procent, mens andelen, der samarbejder med de europæiske IaaS-udbydere er faldet fra 34 til 24 procent. I Sverige er udviklingen den modsatte. Mens andelen af SaaS leverandører, der har indgået partnerskab med lokale svenske IaaS udbydere faldt fra 55 til 49 procent, fordobledes samarbejdet med europæiske IaaS-udbydere fra 20 til 37 procent.

- De danske SaaS operatørers stærke interesse i danske IaaS partnere er primært på grund af at mange danske IaaS-udbydere har opbygget et partnerskab med de store globale cloud-platforme som AWS og Azure. De store internationale aktører vil få stor indflydelse på de lokale markeder, på en eller anden måde, siger Peder Bank.

Baggrund
Cloudscape er en undersøgelse af det svenske og danske cloudmarked for SaaS, PaaS og IaaS udført af analysefirmaet MetisFILES på vegne af Interxion. Kun virksomheder med en klar B2B fokus og med hovedsæde i Sverige indgår i den svenske undersøgelse, og selskaber med hovedsæde i Danmark i den danske.